M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

04.14. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 14.aprīlis.

Lūdziet bez mitēšanās Dievu. (1. Tes. 5:17)

Kur ir

04.13.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 13.aprīlis

Dievs sēdinājis Kristu pie savas labās rokas Debesīs, augstāk par

04.12.Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 12.aprīlis

Netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai

04.11.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 11.aprīlis

Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs

04.10. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 10.aprīlis

Es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka

04.09. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 9.aprīlis

Tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. (Kol.

04.08.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 8.aprīlis.

Un pie Jēzus nogājuši, tie Viņu mīļi lūdza, sacīdami:

04.07. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 7.aprīlis

...ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds

04.06. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 6. aprīlis.

Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? – Kad viņš

04.05.Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apcere katrai dienai, 5.aprīlis

Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams

04.04. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 4.aprīlis.

Turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējus! (Jņ.16:53)

04.03. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 3.aprīlis.

Tad Jēzus,pagriezies un to ieraudzījis, sacīja:””Nemies drošu sirdi, meita! Tava

04.02. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apcere katrai dienai, 2.aprīlis.

Jēzus viņam saka: „ Ej, tavs dēls ir dzīvs”Galma vīrs

04.01. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 1.aprīlis

Es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu

03.31. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 31.marts.

Miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret

Powered by WordPress