M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

03.17. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 17. marts.

Patiesi, patiesi, Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsit,

03.16. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apcere katrai dienai, 16.marts.

Mēs zinām, ka bauslība ir garīga. (Rom. 7:14)

Dieva

03.15. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 15.marts

Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām Viņš ir

03.14. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 14.marts

Jo ir rakstīts: Es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā

03.13. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 13.marts

Bet viss pulks brēca un sacīja: nost ar šo, -

03.12.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 12.marts

Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ

03.11. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apcere katrai dienai,11.marts

11.marts

Pēteris un Jānis, ļaudīm atbildēdami, sacīja: „Spriediet paši, vai

03.10. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai,10.marts

Tas ir patiess un pilna mērā atzīstams vārds, ka

03.09. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienāi, 9.marts

Es aizeju…

03.08. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai,8.marts

Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā

03.07. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 7 marts

Bet jūs esat tuvojušies… jaunās derības starpniekam Jēzum un izlietām

03.06. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai,6.marts

Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju,

03.05. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 5.marts

Savu mieru es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es

03.04. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 4.marts

Es esmu labais gans. Labais gans, atdod savu dzīvību par

03.03. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 3.marts

Kristus tiem(mācekļiem) sacīja; „Kāpēc esat izbijušies? Un kāpēc tādas

Powered by WordPress