M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

03.02. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 2.marts

Kristus, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls, nesdams visas

03.01. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 1. marts

Kristus mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs

29.02. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 29. februāris

Ja atdzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un

02.28. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 28. februāris

Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. 1. Kor. 4:20

02.27. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 27. februāris

Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur

02.26. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 26. februāris

Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus

02.25. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 25. februāris

Tāpēc Viņš nekaunas tos saukt par brāļiem, sacīdams: Es sludināšu

02.24. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 24. februāris

Es pateicos Tev, ka Tu mani paklausīji un esi mans

02.23. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 23. februāris

Jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, kas

02.22. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 22. februāris

Kristū mums dota pestīšana, grēku piedošana. Kol. 1:14

Ja

02.21. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 21. februāris

Kristus nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs

02.20. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 20. februāris

Svētīgi izsalkušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Mt. 5:6

02.19. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 19. februāris

Balss no padebess sacīja : “Šis ir Mans mīļais Dēls,

02.18. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 18. februāris

Mārtiņš Luters miris 1546. gadā.

Esiet skaidri prātā, esiet

02.17. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 17. februāris

Es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis, tomēr ne es,

Powered by WordPress