M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

02.16. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 16. februāris

Tad Jēzus viņiem sacīja: "Vēl mazu brīdi gaisma ir pie

02.15. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 15. februāris

Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam

02.14. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 14. februāris

Tā pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie. Mt. 20 :

02.13. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 13. februāris

Ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā

02.12. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 12. februāris

Es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi,

02.11. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 11. februāris

Patiess ir šis vārds: ja mēs esam līdzi miruši, tad

02.10. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 10. februāris

Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies

02.09. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 9. februāris

Es gan sacīju, kad man labi klājās: “Es nešaubīšos nemūžam!”

02.08. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 8. februāris

Vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība.

Jņ.

02.07. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 7. februāris

Ābrahāms ticēja Dievam, kas mirušos dara dzīvus un sauc vārdā

Lielā Lūdzamā diena – Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi

02.06. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 6. februāris

Cik reižu Es gribēju sapulcināt ap Sevi tavus bērnus, kā

02.05. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 5. februāris

Ticību es esmu turējis, kaut es arī sacīju: "Es esmu

02.04. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 4. februāris

No brīvas gribas Viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu,

02.03. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 3. februāris

To, kas grēka neapzina, Viņš mūsu labā ir darījis par

Powered by WordPress