M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

02.02. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 2. februāris

Mūsu Kunga parādīšanās dienā

Sīmeans.. sacīja Marijai, Viņa mātei:

02.01. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 1. februāris

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, stipri

01.31. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 31. janvāris

Kas šķita stāvam, lai pielūko, ka nekrīt.

1.Kor. 10:12

01.30. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 30. janvāris

Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.

Fil.

01.29. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 29. janvāris

Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par

01.28. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 28. janvāris

Bet es drīkstu nākt Tavā namā pēc Tavas lielās žēlastības,

01.27. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 27. janvāris

Un Ābrahāms uzticējās Tam Kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja

01.26. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 26. janvāris

Un Ābrahāms uzcēla tur altāri Tam Kungam, kas viņam bija

01.25. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 25. janvāris

Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu Kungu

01.24. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 24. janvāris

Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt

01.23. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 23. janvāris

Bet mums, kas esam stipri, pienākas nest to vājības, kas

01.22. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 22. janvāris

Jēzus redzēja vienu cilvēku, vārdā Mateju, pie muitas būdas sēžam

01.21. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 21. janvāris

Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi

01.20. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 20. janvāris

Zinādami, ka neviens cilvēks netop taisnots pēc bauslības darbiem,

01.19. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 19. janvāris

Mūsu ļaudīm jāmācās ar labiem darbiem palīdzēt, kur vajadzība spiež,

Powered by WordPress