Žēlastības brīnumi

6. Vienīgā izeja

Kāda laiva tiek nesta lejup pa straumi un ātri tuvojas

5. Ko nozīmē paļauties

Jaunajā angļu Bībeles tulkojumā Vārda „ticēt” vietā ir lietots „paļauties”.

4. Uz kādu tiesību pamata

Agrākos gados, kad vēl kā jauns mācītājs studēju Bībeli, es

3. Kura baznīca spēj glābt?

Vai mums jātop par protestantiem, lai tiktu izglābti?

„Nebūt nē,

Kēniņu Kēniņš

Pirms nepilniem divi tūkstoš gadiem ( rakstīts 20.gs. otrajā pusē)

1. Kurš var tik daudz samaksāt?

1.KURŠ VAR TIK DAUDZ SAMAKSĀT?

Krievijas caram Aleksandram

Powered by WordPress