Mārtiņš Luters “Galda runas”

Mārtiņš Luters “Galda runas”-72

Es gribētu, lai visas manas grāmatas iznīktu un tiktu lasīta tikai Bībele. Es vēlētos, lai visas manas grāmatas tiktu apraktas  …

Turpināt lasīt...

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 71

Ja mana sirds nedegtu tā Vīra dēļ, kas par mani

Mārtiņš Luters “Galda runas” 70

Mārtiņš Luters “Galda runas” -69

Es negribu atraut maizi savai sievai un bērniem, lai dotu

Mārtiņš Luters “Galda runas” -68

Dievs ir tik žēlīgs un žēlsirdīgs – kā arī Raksti

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 67

Pēc vakara lūgšanas Luters devās pie miera, sacīdams tādus vārdus:

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 66

Man uzbrūk trīs nikni suņi: nepacietība, augstprātība un skaudība; šo

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 65

Kristus reiz ir nācis uz zemes redzamā veidā, dzīvojis mūsu

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 64

Sargieties no pārmērīgas garīguma uzsvēršanas! Ir skaidrs: ko Dievs dod,

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 63

Mans padoms ir nediskutēt par apslēptām lietām, bet vienkārši palikt

Māriņš Luters “Galda runas” – 62

To, kā iepazīt mūsu kungu Dievu un Viņa mīļo Dēlu

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 61

Mācībā par Svēto Trīsvienību un sakramentiem mums neklājas rakņāties ar

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 60

Es bieži esmu teicis un vēlreiz saku: kas grib iepazīt

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 59

Kas par Dieva gribu, dabu un būtību domā ārpus Dieva

Mārtiņš Luters “Galda runas” – 58

Es uzticīgi lūdzu un mudinu ikvienu kristieti nekrist apgrēcībā Bībeles

Powered by WordPress