Ciešanu laika lūgšanas 

16. marts – 5.aprīlis. – Ciešanu laika jeb Gavēņa laika lūgšanas.

Lai Dievs svētī visā, ko jūs darāt Dieva vārdā!

Mēs esam viena miesa – Kristus draudze, lai spēks un veselība bagātīgi katru mūs piepilda un svētais Gars iepriecina! Lūdziet, tad jums taps dots, klaudziniet… Dieva bērniem visas lietas Jēzus vārdā nes svētību!

Sv. Jāņa draudze lūdz un izdzīvo šo laiku!

Lūgsim viens par otru, lūgsim par draudzi, lūgsim par sabiedrību, kurā dzīvojam…

Veltīt laiku 5 min.  …  lūgšanai… Dievam…

Piesakies, ierakstot sevi tabulā (Google Docs) vēlamajās dienās un stundās. Ja neizdodas, raksti šeit komentāru, norādot  laiku, kurā esi gatavs lūgt, ja tas ir uzrunājis arī Tavu sirdi, lai mēs neapstātos, lai degtu kā liesma!

Lai svētīts katrs lūdzējs!

Sākuma kopējie lūgšanu jautājumi:

1. Lūdzam par Rīgas Sv. Jāņa baznīcas mācītājiem un draudzi, par vienotību un svētību katram, par Dieva apsardzību gan šajā Ciešanu laikā, gan visa gada garumā.

2. Lūdzam par  jauniesvētāmo grupu, kas līdz Kristus augšāmcelšanās svētkiem nāk uz mācībām, par mācītājiem un kalpotājiem šajā laikā.

3. Lūdzam par draudzes visiem kalpotājiem – kori, diakoniju, svētdienas skolas skolotājiem, slavēšanas grupu, aizlūdzēju grupu,  …

4. Lūdzam par ticības atjaunošanu draudzē, ticības pieaugšanu un dažādām kalpošanām, kas papildinātu draudzes darbību.

5. Lūdzam par jauniem kalpotājiem, kas Svētā Gara spēkā darbotos mūsu draudzē.

6. Aizlūdzam par mūsu valsti Latviju un kristīgo ticību mūsu valstī, katrā ģimenē, pilsētā, ciemā un namā.

7. Aizlūdzam par Kristīgo radio.

8. Pateicamies par Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā Gara žēlastību katrā mūsu dienā, lūdzam spēku, gudrību un mīlestību šajā kopējo lūgšanu laikā.

9. Lūgt par atgriešanos no grēkiem katram par sevi un visu draudzi kopumā. Mūsu draudzē ir tik daudz aprunāšanas un baumas, kas Dievam nav patīkami.

10.Mēs varētu vienoties lūgt par patiesiem grēku nožēlas augļiem, par patiesu atgriešanos no grēkiem, lai Dievs mums katram uzrāda, pie kā esam pieķērušies, kas nav no Viņa, lai uzrāda grēkus, kas traucē mums nest bagātīgus augļus Dieva valstībai.

11. Lai cilvēki vairāk mācās Dieva Vārdu un lai Dievs pamudina uz kalpošanām arvien jaunus un jaunus cilvēkus.

12. Lūdzam par atbrīvošanu no jebkāda veida atkarībām- no interneta, alkohola, narkotikām, pornogrāfijas u.c.

13. Lai Dievs saved kopā īstos cilvēkus, lūdzam par vīriem, sievām, kas lūdz par savām otrajām pusītēm, lai veidotos svētītas ģimenes.

14. Par mieru pasaulē, LATVIJĀ, katrā tautā, par kristiešiem visā pasaulē, lai ir vienoti un vienā garā.

15. Lūdzam par jauniešiem, lai Dievs atver viņu sirdis, lai var kalpot savai tautai, būt par svētību…

16. Lūdzam par visu dzīvo radību( suņiem, kaķiem, patversmēm…).

Viens komentārs

  1. Ivars saka:

    Esmu gatavs lūgt no rīta no plkst. 6 līdz :30, lai Dievs svētī, lai iecerētais izdodas, slava Dievam!

Pašlaik komentāri ir slēgti šim rakstam.

Powered by WordPress