Citāti 

sadraudziba

Ziemsvētkos Dieva draudzei jākļūst par garīgu zvana torni un katram Dieva bērnam jākļūst par Ziemsvētku zvanu, kas arvien dzidrāk, plašāk un skaistāk nerimstoši vēsta, ka dievišķais mīlestības Vārds, uz mums cilvēkiem runāts, ir tiešām kļuvis miesa.

( Māc. Haralds Kalniņš)

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress