Daudzes dienas 2019 noslēgušās! 

DK 4.08.2019

“Pateicieties Kungam, jo VIŅŠ ir labs, uz mūžiem Viņa žēlastība, pateicieties dievu Dievam, uz mūžiem Viņa žēlastība, pateicieties kungu Kungam, uz mūžiem Viņa žēlastība!” (136. psalms)

Lai spīd un laistās jūsu katra viena visi Dieva ieroči, lai šis bruņutērps mirdz un tiek viegli nēsāts!

Lai lūgšanas, kopības gars un miers bagātīgi piepilda sirdi!

Uz tikšanos nākamajās Draudzes dienās  no 2020. gada 31. jūlija līdz 2. augustam!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress