Debesbraukšanas diena jeb Lielā Krusta diena 5.maijā 

Debesbrauksanas diena

Vēlāk Viņš parādījās tiem vienpadsmit, kad viņi pie galda sēdēja, un Viņš norāja viņu neticību un sirds cietību, ka viņi neticēja tiem, kas bija redzējuši Viņu pēc augšāmcelšanās. Un Viņš tiem sacīja: “Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts, bet, kas netic, tas tiks pazudināts. Bet tiem, kas tic, ies līdzi šādas zīmes: Manā vārdā tie izdzīs dēmonus, runās jaunās mēlēs; tie ņems rokās čūskas, un, pat ja tie dzers indi, tā tiem nekaitēs. Neveseliem tie rokas uzliks, un viņi atlabs.”
Kungs Jēzus pēc tam, kad bija ar tiem runājis, tika pacelts debesīs un sēdās pie Dieva labās rokas. Bet viņi izgāja un sludināja it visur, un Kungs darbojās līdzi un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm.
(Marka ev. 16:14-20)

Debesbraukšanas diena ir vieni no svarīgākajiem svētkiem Baznīcas gadā, tūlīt aiz lielajiem svētkiem (Ziemsvētkiem, Lieldienām, Vasarsvētkiem), pēc nozīmības līdzvērtīgi ar Trīsvienības, Reformācijas, Mūžības svētkiem.
Debesbraukšanas diena – Jēzus uzkāpj Debesīs, lai Svētais Gars nāktu pār ticīgajiem. Debesbraukšanas diena sagatavo jaunam cēlienam,Vasarsvētkiem.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress