Ateikšanās… 

Labrīt!….

…katru rītu mēs saņemam Dieva dāvanu, jo pamostamies un esam . Tā nav, tā dāvana , kura mums tika dāvāta vakar, tā ir neatkārtojama, patiesi, patiesi neatkārtojama, tā ir pārdomāta ar lielu rūpību un zināšanu, priekš katra no mums.

Domājot par to,ko saņemam ,ja esam Viņā ,atsakamies no sevis, jo Dievs ir mūsos, un mūsu saprašana vairs nav saprašana.Gribam pateikties, bet neatrodam to lielumu, kur varētu ietilpināt šo pateicību….

.. Ir Dieva Vārds, kas nāk caur mani, lai visu kristiešu vārdā Tev Tēvs pateiktos par Jēzu .Paldies, ka Viņš ir augšāmcēlies un ir starp mums. Paldies, par šo Lielo Mīlestības un ŽēlastĪbas dāvanu , ka Tu mums atļauj dzīvot Viņā.

Paldies!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress