Darbiniekiem ideāla darba vide 

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Saistībā ar darba vietām, mēs runājam par ergonomiku, kas tiek definēta kā mācība par attiecībām starp darbiniekiem un tiem apkārtējo vidi, īpaši lietotajiem darba rīkiem. Analizējot apkārtni, tiek ievērtēts viss, sākot ar trokšņu līmeni līdz ofisa krēslam un datora novietojumam.

Fiziskās vides novērtējums ir ļoti svarīgs. Bet uzmanība jāpievērš arī citam “apkārtējās vides” elementam – tā ir vieta, kur darbinieki var pilnībā izmantot savus talantus, dāvanas un aizraušanos.

Kad es biju priekšpilsētas laikraksta redaktors, mums bija darbiniece, kura, tēlaini izsakoties, apaļu tapu centās pielāgot kvadrātiskam caurumam. Es viņu saukšu par Mēriju. Mūsu redakcijas komanda bija neliela, tādēļ mēs viņu izmēģinājām dažādos darbos. Sākotnēji viņas uzdevums bija sekot skolas valdes un vietējā komitejas sanāksmēm. Tad lūdzām lai viņa raksta par sieviešu aktivitātēm. Viņa mēģināja komentēt sporta pasākumus. Mērija bija dedzīga savā darbā, bet nekas no iepriekš minētā šķiet nederēja pietiekami labi.

Visbeidzot, kad man vajadzēja pārtraukt darba attiecības ar pilnu laiku nodarbinātu fotogrāfu, es jautāju vai Mērija nevēlētos izmēģināt šo darbu. Tas sevī ietvēra gan sabiedriskus sporta pasākumus, gan ēku attēlus pārdošanas sludinājumiem. Mērija uzliesmoja kā 1000 vatu spuldze. Viņa bija atradusi savu nišu, darbu kuru darīja ar degsmi.

Laimīgā kārtā es ar Mēriju nebiju „šķīries” līdz viņa atrada savu vietu – lomu, kas viņai ļāva uzziedēt. Viņa kļuva par laimīgu, gandarītu darbinieku. Tas prasīja laiku, bet mēs atradām vietu mūsu komandā, kurā viņa iederējās. Un man tas bija kā atalgojums – palīdzēt viņai gūt prieku caur darbu mūsu labā.

Viena no vadītāja vislielākajām atbildībām ir dot iespēju darbiniekam atrast savu vidi, savu interešu un prasmju lauku, kur viņš/viņa var uzziedēt. Sens ASV armijas moto  vēsta :” Esi viss, kas vari būt!” Bībele apstiprina šās vadītāja funkcijas svarīgumu:

Ikviens no mums ir unikāli veidots un apdāvināts. Nav divu vienādu cilvēku, ne fiziski, ne spēju. interešu un dedzības ziņā. “Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts” (Psalmi 139:14).

Mums katram ir jāpiepilda īpašs uzdevums. Bībele mums stāsta par īpašo, Dieva doto uzdevumu, un mums kā vadītājiem ir pienākums palīdzēt  šo uzdevumu atrast un piepildīt.  “Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām.” (Jeremijas 1:5).

Labākie līderi un vadītāji no saviem darbiniekiem gūst vislabāko. Jēzus stāstīja līdzību par talentiem, kurā biznesmenis testēja savus darbiniekus spējā pārvaldīt viņa mantu. Līdzīgi vadītāji ir atbildīgi ne tikai par materiālajām vērtībām, bet arī par atbilstošu cilvēcisko resursu pārvaldi. “…labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu…” (Mateja 25:14-30).

Labi vadītāji rūpes par saviem darbiniekiem izvirza pirmajā vietā. Ja darbinieks „neuzzied”, mums ir jāuzdod jautājums kāpēc? Varbūt, ka mēs sagaidām, lai viņš/viņa apaļu tapu pielāgo kvadrātveida caurumam. “Uzraugi savus sīklopus un rūpējies par saviem ganāmiem pulkiem” (Salamana pamācības 27:23).

Jautājumi pārdomām/diskusijai

1.       Kā ar jūsu apkārtējo vidi – vai jūs jūtaties vietā, kura ļauj realizēt jūsu unikālās spējas un talantus? Paskaidrojiet atbildi.

2.       Kāpēc, jūsuprāt, tik daudzi cilvēki strādā darbu, kurš nav piemērots viņu spējām un prasmēm? Un pat saprotot to, vienalga turpina darīt iepriekšējo?

3.       Vai piekrītat, Bībelē izteiktajam apgalvojumam, ka Dievs katru no mums ir radījis unikālu, ieskaitot spēju veikt dažādus darbus? Kāpēc jā vai nē? Ja Bībelē teiktais ir patiesība, kā mums jāizturas kā darbiniekiem, kā vadītājiem?

4.       Kā līderi un vadītāji var zināt „sava ganāmpulka” stāvokli, ne tikai attiecībā uz darba veikšanu, bet arī uz „īsto” vietu, kur darbinieks var uzziedēt kā biznesa vai profesionālās vides cilvēks?

Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :

Mozus 2. grāmata 35:30-35; Salamana pamācības 22:29; Efeziešiem 2:10; Kolosiešiem 3:17,23-24; 2. Timotejam 3:17

Roberts Dž.Tamasi (Robert J. Tamasy) sabiedrisko attiecību viceprezidents bezpeļņas organizācijā  Leaders Legacy, Inc., kas atrodas ASV Džordžijas štatā.  Viņš un Deivids Stodards (David A. Stoddard) ir līdzautori grāmatai: Padomdošanas sirds: 10 pārbaudīti principi, lai attīstītu cilvēkos viņu potenciālu pilnībā.(The Heart of Mentoring: 10 Proven Principles for Developing People to Their Fullest Potential) un ir autors tikko izdotai grāmatai, Bizness savā labākajā formā: Mūžīga gudrība no Salamana Pamācībām šodienas darba vietām (Business At Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace.). Vairāk informāciju meklēt www.leaderslegacy.com vai www.rivercitypress.net.

.

CBMC – LATVIJA : Dainis Šmits, prezidents (e-pasts: rudolfsdainissmits@gmail.com)

Lai reģistrētos uz regulāru Pirmdienas mannas saņemšanu sūtiet pieteikumu uz Manna@cbmc.lv

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012 /  www.cbmc.lv.

CBMC INTERNATIONAL: Jim Firnstahl, President

1065 N. 115th Street, Suite 210 ▪ Omaha, Nebraska 68154 ▪ U.S.A.

TEL.: (402) 431-0002 ▪ FAX: (402) 431-1749 ▪ E-MAIL: mmanna@cbmcint.org

Web site: www.cbmcint.org Please direct any requests or change of address to: nbrownell@cbmcint.org

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress