LELB + RKB = Patiesības piesmiešana 

Jau ilgus gadus vēroju LELB, nenovēršamo tuvināšanās RKB. „Tas jau nav nekas jauns!”, tā izsaucas faktiski visi par šo tēmu aptaujātie. Un tomēr šķiet, ka šobrīd abu baznīcu dialogs ir ieguvis kvalitatīvi jaunas dimensijas.

Noklausījos 2009.gada 25.februārī ierakstītu audio failu, kurā LELB un RKB pārstāvji sarunājas ar mērķi panākt abu baznīcu vienību (ūniju). Divu baznīcu vienības meklējumi paši par sevi ir apsveicami, taču nekad tie nevar tikt veikti uz teoloģiskās patiesības rēķina. Un tieši tas šajās sarunās tiek mēģināts, proti, manipulēt ar Evaņģēliski luteriskās baznīcas ticības apliecību rakstos paustajām nostājām.

Lasi visu: http://www.ebaznica.lv/?p=4111

10 komentāru

 1. e-pāvests saka:

  vai tik šis nav viens klaidu-latviešu liberāl-teologs?

 2. admin saka:

  āmen!

 3. juris saka:

  Sveiciens atkal Latvijā!
  Mūsu attieksmi draudzes locekļi dzirdēja jau Otro Lieldienu dievkalpojuma ziņojuma daļā, pirms vēl bija skanējuši kādi komentāri un skaidrojumi, un man tur nav ko piebilst.
  Svētīgu laiku – garīgo un laicīgo, lai aug ticība un lai aug viss dārzos!

 4. j.mikelsons saka:

  Izlasīsim lēnām un ar savu sirdi. E.Grīslis 23.

 5. jaana saka:

  Neesmu pret sarunām starp Romas katoļiem un luterāņiem, bet svarīgi ir pamati uz kā sarunas notiek. Ja viens uzskata, ka viņš ir Dieva vietnieks zemes virsū (un tāds ir pāvests pēc viņu dogmām) tad otra puse var būt tikai nepaklausīgie un pamācāmie bērni. Luterāņi M.Luteru neuzskata ne par pravieti ,ne par svēto, un tas dod mums iespēju arī viņa mācību salīdzināt ar Rakstiem, ko Luters bieži ir uzsvēris: neesmu nekļūdīgs meklējiet Rakstos. Esmu bieži dzirdējusi, ka arī citas konfesijas apgalvo, ka tā rakstīts Rakstos un tāpēc pareizā viņu mācībā. Manuprāt, daudzie novirzieni radušies izceļot kādu atsevišķu Rakstu vietu ( piem. kristība derīga tikai pagremdējot ūdenī). Lasiet un domājiet paši, cik tālu var būt mūsu vienotība ar Romu. Tas, protams, neizslēdz vienotību ar ticības brāli vai māsu katoli.

 6. Ligucis saka:

  ….. Jā starp citu M.Luters negribēja Baznīcu sašķelt, bet atjaunot ticībā Dieva Vārdam.

  Vanags arī daudz atsaucās uz Luteru.

  Nav jau pareizas ticības (ja tā būtu tad domāju,ka neviens nespētu tai sekot un tā ticēt!) vai pareizas lūgšanas (galvenais,ka no sirds un Tēvam).

  Ps. Pēc profesijas esmu pavāre, bet man gan tā nešķiet,ka tikai mani ēdieni ir ēdami. (JOKS)
  Bet salīdzinājums toč labais! Un lai nu man cilv. piedod, bet pilnīgi piekrītu.

 7. jaana saka:

  Tridentes konsila lēmumi pastāv un pirms dažiem gadiem izskanējusi ziņa, ka Roma taisās pārskatīt šī konsila lēmumus ir noklususi. Tas, ka daudzi par šo faktu nezin ,jau to neatceļ. Tātad Tavējā ticība ir nolādēta. Tu esi salīdzinājusies ar Tēvu, bet pēc Romas pāvesta domām nekas nav noticis, jo neesi priesterim izsūdzējusi savus grēkus, neesi izpildījusi salīdzināšanas darbu. Tu nepielūdz jaunavu Mariju, arī Lūgšanu “Mūsu Tēvs ” tu saki nepareizi utt.
  Es kristiešu vienotību nesaskatu kā iespēju visiem būt un domāt vienādi, diemžēl izskanējušās runas no katoļu pārstāvju puses ir iespējama vienība tikai zem pāvesta varas. Vai Kristus runādams par vienību domāja par vienādību? Mēs pat savā draudzē esam tik dažādi, bet tas netraucē mums būt vienotiem ticībā. Manos rados ir dažādu konfesiju kristieši. Mēs esam vienoti ticībā par Kristu kā mūsu Pestītāju un Glābēju, bet pārējais paliek katra paša ziņā.
  Mazliet ģēķīga doma: Romas pāvests man atgādinā pavāru, kurš apgalvo ,ka tikai viņš zina, kā izvārit sakņu zupu, kādas sastāvdaļas un cik jālieto , visi pārrējie ir nepareizinejēgas vai spītigi dumpinieki, kas iedomājs, ka arī viņu gatavotā zupa ir garšīga un pabaro cilvēkus.
  Jā starp citu M.Luters negribēja Baznīcu sašķelt, bet atjaunot ticībā Dieva Vārdam.

 8. Ligucis saka:

  *) Par šādiem lāstiem neesmu neko dziedējusi un ja godīgi nesapratu kādēļ tas tiek rakstīts, bet ja tas bija domāts man, ES par to neuztraucos, jo esmu salīdzinājusies ar Tēvu un zinu, ka man ir piedots un viss kas ja ir bijis ir mainījies – jo Jēzū Kristū, es esmu jauns radījums. Vai ne tā ?

  *) Nu kā mācītājs pirms vakarēdiena saka :” pie Sv. vakarēdiena ir aicināti visi Latvijas Evaņģēliski luterisko draudžu locekļi.” Tātad ….

 9. e-pāvests saka:

  Tad Debesu valstība būs līdzīga desmit jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretim. Bet piecas no tām bija ģeķīgas, un piecas bija gudras.Jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļļas tās nepaņēma sev līdzi. Bet gudrās paņēma sev līdz ar lukturiem arī eļļu savos traukos. Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū balss atskanēja: redzi, līgavainis nāk, izeita viņam pretim. Tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus. Bet ģeķīgās sacīja gudrajām: dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet gudrās atbildēja un sacīja: tā ne, lai nepietrūktu mums un jums, bet noeita labāk pie pārdevējiem un pērciet sev. Un, kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavainis, un, kas bija gatavas, iegāja ar viņu kāzās, un durvis aizslēdza. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja: kungs, kungs, atdari mums! Bet tas atbildēja un sacīja: patiesi es jums saku: es jūs nepazīstu. [Mt.25:1-12]

  Pajautājiet savam mācītājiem, kā ar Tridentes lāstiem vai tie arī šodien ir spēkā? Vai Romas pāvests ir nemaldīgs? Un vao luterāņi varētu iet pie Dievgalda RKB draudzēs?

 10. Ligucis saka:

  Nu nezinu par manipulāciju, bet mani nomierināja J. Vanaga vārdi kas tika izteikti (15.04) raidījumā 100 pants.

  ” Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis. ” (Jņ. 17:21)

  Un vēl arhibīskaps tieši pieminēja to,ka mērķis ir tuvināties, bet ne
  apvienoties tādā mērā, ka mainās Dievkalpojumi vai liturģijas.

  Es uzskatu, ka mums vaig tuvināties un būt vienotiem ticībā!
  Lai arī mēs dažādi sastopamies ar Tēvu (tas ir domāts Dievkalpojumi)
  tomēr viņš ir viens un mums ir jāseko viņam.
  Studējot viņa vārdu kas arī ir viens mums visiem.

  Ps. Pēdējie arhibīskapa vārdi bija – Mīļie Luterāņi guliet mierīgi, mēs neapvienosimies! :)

Pašlaik komentāri ir slēgti šim rakstam.

Powered by WordPress