Lietus 

Cauri lietus šalkām

Dzirdu kādu sakām

Tikai vienu vārdu, vienu.

Bet tomēr nespēju saklausīt.

Cauri lietus pilēm

Redzu kādu rakstām

Tikai vienu vārdu, vienu.

Bet tomēr nespēju saskatīt.

Cauri lietus pulsam

Jūtu kādu domājam

Tikai vienu vārdu, vienu.

Bet tomēr nespēju sajust.

Kas ir tas vārds,

KO nespēju saklausīt, saskatīt,

Un nevaru sajust?

Kaut zinātu vien to…

Bet lietus aizskalo visu.

To es sarakstīju kādā lietainā dienā, kad vēl domāju, iet uz to baznīcu vai nē. Tikai tagad sapratu, ko es tad gribēju pateikt. Kas ir tas vārds, un kas bija tas lietus…

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress