Lūgšana no aizvakardienas 

Pateicos Tēvs!

Pateicība par dienišķo maizi.

Par: dienišķo maizi, par cilvēkiem, kas man apkārt, par ciešanām un pārbaudījumiem, par mācītājiem, kas sludina skaidro evaņģēlija vēsti.

Par jauniešu DKJ (13.01.2012)piedzīvoto. Par gospeļkori, par Gundegu, par visu piedzīvoto sarunās ar Didzi un Rolandu. Pateicos, ko Tu man dāvā ikdienas neiedomājamos apmēros!

Palīdzi man būt nomodā un Turēties pie skaidrās evaņģēlija vēsts.

Mīļotais Debesu Tēvs (Aba_Tētīt), Pateicos par Dzīvību no mātes miesām, par glābšanu, pie Krusta Golgātā, par maizi dienišķo, par Tava Dēla nopelnu pie Krusta un par Pestīšanu, kā arī par Mūžīgo dzīvību Debesu Valstībā, kur Tu līdz ar Dēlu un Svēto Garu dzīvo un valdi augsti teicams mūžīgi! Āmen, Āmen, Allelujā!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress