Mans profila ierksts portālā www.smaidam.lv 

Esmu kristietis. Dārgākā pērle, ko Dievs man ir uzdāvinājis un ko esmu atradis ir Jēzus Kristus. Viņš ir mans un Tavs Pestītājs, Viņš mūs taisno bez paša nopelna, Ja Tu nožēlo savus grēkus, izsūdzi, tos Dievam un lūdz piedošanu un tici uz to, ka Jēzus Kristus ir miris par mūsu grēkiem un trešajā dienā augšām cēlies, un sēž pie Dieva labās rokas un Viņam ir padotas visas varas debesīs un virs zemes, un Viņš nāks tiesāt pasauli, ik vienam pēc viņa darbiem. Bet tiem, kas tic, ka Viņs ir izpircis mūsu grēkus un trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, Viņš dod spēku kļūt par Dieva bērniem, un dāvā mūžīgo dzīvību, kopā ar Viņu debesu valstībā. Kur nebūs ne sāpes ne vaidu, ne nāves. Dievs mums nožāvēs visas asaras, un katra nākamā diena debesīs būs jaukāka par iepriekšējo. Bet Jēzus saka, ka tie , kas tic Viņam un seko Viņam un klausa viņa Vārdam, tiem, jau ir bagātīga atlīdzība jau šinī laikā, turklāt, mēs jau varam baudīt Debesu valstību, jau šeit virs zemes, gan sadraudzībā ar kristiešiem , gan Dievkalpojumā baznīcā un draudzē, gan savā ikdienā un brīžos kopā ar Dievu. Tiem, kas pastāvēs līdz galam, būs uzticīgi līdz nāvei, tiem kas uzvar, Viņš dos sēdēt uz sava troņa. Bībele ir pilna ar apsolījumiem, kuriem neviens labums pasaulē un pie cilvēkiem nespējlīdzināties. Tikai mums ir jāsper solis pretī Dieva pasniegtajai rokai caur Jēzu Kristu, jāatstāj vecais cilvēks un jāsakā jā Jēzum Kristum. Ir mūsu būtības dziļumos, kāds tukšums, ko nevaram piepildīt, mēs cenšamies to piepildīt, ar tuvinieku mīlestību, mīļotā cilvēka mīlestību, pasaules labumiem, mantām, kārībām, skaistumu, priekiem, ko mēs meklējam alkaholā, un citās atkarībās. Bet tas viss nevar piepildīt mūs pilnīgi, bet Dievs ir Visuvarens un Viņa mīlestība spēj mūsos, šo tukšumu aizpildīt, tad mēs kļūstam laimīgi, Kāds esmu es. Un tie, kas tic Jēzum Kristum, mums to visu laiku atgādina Svētais Gars, kas Dzīvo manī un Tevī, ja tu tici, ja netici, Tā pat Viņš darbojas pie Tevis. Svētais Gars ir maigākais cīkstonis, tu nepaspēj ne atgūties, kad jau esi uz lāpstiņām, bet Dievs nav vardarbīgs, ja Tava izvēle būs pasaules kārumi un mūžīgā atstumtība no Dieva, Viņš to arī respektēs, bet es ieteiktu to neizvēlēties, jo tur gaida, raudāšana, zobu griešana un trīcēšana un mūžīgas sāpes, un mirdams mirsi un nevarēsi nomirt…

Tāpēc saņemies, ja Dievs Tevi aicina, saki Viņam un Viņa Dēlam jā, turklāt svētais Gars Tev palīdzēs, ja meklēsi Dievu, viņš pats tevi atradīs un izglābs un Dāvās Tev Mūžīgu dzīvību! :)

Pajautā man kāpēc es ticu!

Mīlestībā,

Kārlis Boikovs

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress