Dienasgrāmatas

ATBALSTAM SAVĒJOS

Koncertu sērijas "Vēstnieku koncerti" Prāgas vecpilsētas baznīcā U Salvátora 1.decembrī notiek kontrtenora Sergeja Jēgera un ērģelnieces Ilzes Reines koncerts.

Klausītājiem tiks atskaņoti gan Eiropas mūzikas klasiķu –

Dievs veda caur dzīvi

Lai sveiciens Jāņa draudzei Adventa pirmajā svētdienā un pateicībā par SENAJIEM, kuri Latvijai grūtajos laikos kristīja mazu puiku, kurš tagad sirmiem matiem pateicas par Dieva svētību visa mūža

prieks

Kad man sāp, es te vēršos, lai ziteiktu svas sāpēs. bet ir taču arī prieks! Un gribās skaļi paust pateicību par pagājušo nedēļu, ko pavadīju tādā ceļojumā, kādu

Ziemmiers

Skaistie svētki tuvojas, laiks, kad apstāties ikdienas skrējienā un pārdomāt savu dzīvi, va tā patiesi veidota uz drošiem

Tāds nu reiz ir mūsu Dievs

Kaut Tu mani svētīdams svētītu

un paplašinātu manas robežas

un kaut Tava roka būtu allaž ar mani,

un kaut Tu mani pasargātu no nelaimes,

Sāp…

Šādos brīžos tik grūti ticēt tam, ka viss notiek ar Viņa labo roku vadību. Kad runājam par sliktām lietām teorētiski, gribās filozofēt. bet kad tā it TAVA māsa,

Mans profila ierksts portālā www.smaidam.lv

Esmu kristietis. Dārgākā pērle, ko Dievs man ir uzdāvinājis un ko esmu atradis ir Jēzus Kristus. Viņš ir mans un Tavs Pestītājs, Viņš mūs taisno bez paša nopelna,

Dažādi Kristīga satura video

Interesants dzejolis par iesākumu ar video:

In The

UZVARA !!

ALELŪJĀ! Vai jums ir tā bijis, ka gatavojaties karam apbruņojaties ar visu iespējamo munīciju, "artilēriju", "kaujas tehniku",bet pretinieks pat neizejot uz kaujas lauka padodas?

Pirms sprieduma.

Uh smaga nedēļa, caur ērkšķiem uz zvaigznēm! Rīt zināšu spriedumu, bet mana sirds ir mierīga. Nevaru saprast, ko gan es bez Dieva darītu? Vai ir kāds izņemot

Es pats, Gatavojos svētdienai.

Elle?! šausmīga vieta bez žēlastības un līdzcietības. Uguns nedziest tārps nemirst ... gatavās šausmas, pat neticās par šādas vietas eksistenci. Dievs esi žēlīgs LLL

Adventum

Lai gan vēl rudens pilnā krāšņumā, sailgojos pēc balta sniega, sniegpārslu rāmās dejas un milzīgām kupenām.

Cik paradoksāli-lai gan Ziemassvētki ir mani vismīļākie svētki, taču tieši tanī

Pirms Ražas svētkiem

"....un apsēdini mani

Kā sēni uz mīkstām sūnām"

Tā kādā Daces Kašas brīnišķīgajā dziesmā.

Ražas svētki- pateicība Dievam par Viņa žēlastību. To laikam tā pa īstam izprot

Lūgšana

Apturi Dievs

Skrējienu manu

Pretī pazušanai,

Izmisumam.

Nes pāri dzīves vētrām

Neziņai, bailēm

Un naidam

Dievs, izslēdz pasaules skaņu

Manī

Lai dzirdētu skaidri balsi Tavu

Un

Rudens diena ielīst medsalda sirdī

Dievs ir brīnišķīgs.Gavilēju Tam Kungam par visu, ko Viņš ir darījis un

Powered by WordPress