Priecīgu Jāņu dienu! 

“Jūs paši esat mani liecinieki, ka es esmu sacījis: es neesmu Kristus, bet esmu sūtīts Viņa priekšā. Kam pieder līgava, tas ir līgavainis; bet līgavaiņa draugs, kas stāv un klausās viņa vārdos, no sirds priecājas par līgavaiņa balsi. Šis mans prieks nu ir piepildījies. Viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Kas nāk no augšienes, tas ir pār visiem; kas ir no zemes, ir no zemes, un viņa runa ir no zemes. Kas nāk no debesīm, tas ir pār visiem. Jņ.3:28

Sirsnīgs sveiciens Jāņa draudzes locekļiem un līdzjutējiem, visiem baznīcēniem vasaras saulgriežos, kad sākam ceļu uz ziemas saulgriežiem, uz Kristus dzimšanas atceri un svinēšanu. Sākam ar Jāņa saucienu: Atgriezieties! Sāciet atkal jaunu ceļu, gatavojiet sevi ražas laikam. Briediniet savas domas, meklējumus un formulējiet atradumus. Atsakieties no visa, kas lieks, labo, kas jūs audzē, paturiet. Lai iet mazumā mūsu iedomas. Lai iet vairumā Tas, kas nāk no debesīm.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress