Tāds nu reiz ir mūsu Dievs 

Kaut Tu mani svētīdams svētītu

un paplašinātu manas robežas

un kaut Tava roka būtu allaž ar mani,

un kaut Tu mani pasargātu no nelaimes,

ka man nebūtu jācieš sāpes!

Un Dievs lika tam notikt, ko viņš bija lūdzis.1.L.4

Mierinājums-

Kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku,

tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem,

ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Jes.40

Es gribēju aprimt, saritināties, Viņš mani uzcēla zirgā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress