vēl 3 dzejoļi 

***

20.12.2007 11:32

Es nāku pie tevis,

Es nāku kluss

Vai zini ko nesu

Ar savu Garu

Es nāku viens,

Visi apkārt duss

Es došu tev cerību

Svētīgu mieru.

Vai esi tu gatavs

Uzņemt nu Mani

Iesaukties klusi,

Nāc Jēzu, nāc.

Tad piepildīšu tevi

Ar prieku lielu,

Jo šinī naktī

Es glābšu ar’ tevi

Tad priekā gavilēs

Eņģeļi svētie

Un debesu svētie

Teiks Kungu savu.

Mans Kungs

20.12.2007 11:43

Cik skaistas ir rozei lapas

Cik brīnišķi zāle zaļo.

Reiz kalnā Tu kāpi pa klinti

Un nezināji kas ir sāpes,

Bat atskaties atpakaļ

RaugiesTu pāri.

Kas paliek aiz Tevis,

Klusums un miers.

tad zini Tu esi mans Kungs

Un sāpes ko cieti, es tagad nu zinu,

Tu cieti tās arī dēļ manis .

Ak Dievs cik liela bij nasta,

Ko Golgātā nesi, klupi un kriti,

Jo krītam mēs arī, atkal krītam.

Bet Tu paliki stingrs līdz galam,

Jo Tu biji Dēls Visaugstākam

Un cieti, lai brīvi mēs būtu.

Ak izteikt es nevaru, kad lūkojos krustā

Un manā vietā karājies Tu.

Steiga

20.12.2007. 11:50

Es gāju pa ielu

Nezināju, kur atrast Tevi.

Bet ieskatos sejās,

Tur rūpes un raizes.

Kam jāskrien, kam jāiet.

Visi uz priekšu.

Cits grimst, cits bēg

Cits atkal satiek grēku.

Bet pāri tam visam

Ir Tava roka, Tu visu to jūti,

Tu visu to zini

Un tāpēc vari būt klātu ikvienam.

Un dziļākos maldus

Tu klīdināt vari. Jo Tu

Dieva dēls, kas pasaulē nācis,

Lai glābtu, kas pazudis

Un grēkot sācis.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress