Dieva piltuve 

Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tie ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. (Mt. 7:13-14)

Jēzus māca, ka cilvēks var sekot vienam no diviem ceļiem: platajam ceļam. Kas ved uz pazušanu, un šaurajam ceļam, kas ved uz dzīvību. Ticīgie tiek vadīti no platā ceļa uz šauro pa eju, kuru es parasti saucu par Dieva piltuvi.

Ar piltuves palīdzību, lejot ūdeni no lielāka trauka pudelē ar šauru kakliņu, ir iespējams novadīt ūdeni tieši atverē, neizniekojot un neaizlejot garām ne pilienu.

Dieva arī ir sava veida piltuve, ar kuras palīdzību Viņš var nošķirt jūs (ļoti mazu radībiņu) no visas milzīgās cilvēces masas un novietot jūs tieši tur, kur Viņš vēlas. Ja jums būtu iespēja izpētīt šīs piltuves uzbūvi, jūs redzētu, ka to veido visdažādākās problēmas: cilvēki, notikumi, apstākļi, neapmierinoša situācija baznīcā, naudas grūtības, neveiksmes, domas, nesaskaņas ģimenē, veselības problēmas, un tamlīdzīgi. Visām šīm problēmām ir mērķis – piespiest jūs virzīties arvien tālāk un tālāk pa šauro ceļu, kurš ved pie Dieva, kur problēmas mums vairs nerūpēs, bet laiks aizritēs slavējot Dievu lūgšanā un priekā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress