Dievkalpojums ar ” Jāņa ielas republiku” 9.jūnijā un kāda jubileja… 

Visskaistākie!

Slava Dievam augstībā, alleluja [.. ]!

Pateicība Dievam par brīnišķīgo dievkalpojumu! Paldies Ilzītei un ” Jāņa ielas republikai” – gan par vakaru mēģinājumiem, gan agro pirmsdievkalpojuma stundu mēģinājumu, kamēr mēs, draudze, vēl tikai esam ceļā uz mūsu mīļo dievnamu!

Darbs, kas nenāk viegli, bet patiesi iepriecina.

Paldies draudzei, kas atbalsta! Ļoti, ļoti mēs katrs esam vajadzīgi, tikpat ļoti kā mūsu prieks par citu darbu! Novērtēsim un paslavēsim! Pieiesim un pateiksim labus vārdus viens otram,  jo, kā teica mācītājs sprediķī, šodien notiekošais ir sēkla nākotnei. Tas, ka mēs šodien bijām tik kuplā skaitā, tas  vareni  izpaudās dziesmās – īpaši pēdējā!  Starp citu,  Draudzes dienu himna laikam tad nu būtu atklāta jeb apstiprināta šajā brīnišķajā kopdziedāšanā!

Lai mums visiem Dieva palīdzība, prieks un svētība šajā jaunajā nedēļā!

“Dievs, lai spīd Tava gaisma pasaulē, cauri tumsai un pāri neziņai,

Jēzu, Tu esi gaisma šai pasaulē, ilgāk tumsā es palikt vairs nevēlos.

Lai viss top gaišs, lai viss top gaišs!

Nāc, Jēzu, nāc, Tava gaisma lai aizdzen tumsu!

Nāc, Svētais Gars, manā sirdī nāc!

Lai straume plūst, Tavu godību sajūt sirdis.

Svētīts Tavs vārds, Tava gaisma lai spīd!”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress