Draudzes vasaras nometne 

No 21. līdz 27.jūnijam Draudzes lauku īpašumā „Bevuļēnos” notiks draudzes VASARAS nometne – Bībeles studijas.

Pieaugušiem draudzes locekļiem dalību nometnē pieteikt draudzes kancelejā, bērnu un pusaudžu dalību nometnē pieteikt pie Svētdienas skolas skolotājiem.

Var ņemt dalību nometnē uz nepilnu laiku, arī šajā gadījumā sava dalība nometnē jāpiesaka draudzes kancelejā.

Savas idejas un priekšlikumus Vasaras nometnes programmas kuplināšanai un palīdzību to realizēšanā pieteikt pie Svētdienas skolas vadītājas Ingas Ermansones, telefons 26820875

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress