Dziesmu dievkalpojums ar Valdi Dvorovu un “Jāņa ielas republiku”. 

IMG_8231
“Atver, Kungs, manu sirdi,

Lai redzu Tevi…”

2013. gada 12. aprīlī Jāņa draudzē viesojās dziesminieks Valdis Dvorovs, kopā ar “Jāņa ielas republiku” teicām un slavējām mūsu Tēvu!

(Jes.53:5-12)
“Viņš tika caururbts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ – mūs glāba pārmācība,
kas nāca pār viņu,ar viņa brūcēm mēs dziedināti.
Mēs visi esam noklīdušas avis, katrs iet savu ceļu, bet viņam Kungs uzlicis visu mūsu vainu.
Satriekts un sists, viņš pat nevēra muti – kā jērs uz kaušanu novests, kā avs pie cirpēja,
kas mēma un nevar pat muti pavērt.  Spaidi un tiesa paņēma viņu – un kurš no viņa paaudzes vēl to atceras,
ka viņš nogriezts no dzīvo zemes un sists manas tautas pārkāpumu dēļ?
Kopā ar ļaundariem viņam kaps, ar bagātiem viņš gāja nāvē –
kaut varasdarbus nebija darījis un viltus nebija tam uz lūpām.
Jā, Kungam patikās viņu satriekt ar sērgu – nolicis pats sevi par vainas upuri,
viņš piedzīvos pēcnācējus, viņš nodzīvos ilgu mūžu un darīs, lai notiek, kas Kungam tīk!
No dvēseles mokām viņš gūsies, ar savu atziņu viņš būs sāts, taisnībā taisnots mans kalps būs daudziem,
viņš nesīs to vainas.Tādēļ es došu viņam daļu pie varenajiem, kopā ar stiprajiem viņš dalīs laupījumu,
jo savu dvēseli viņš līdz nāvei iztukšojis un ticis pieskaitīts pārkāpējiem – kaut nesis daudzu grēkus
un iestājies par pārkāpējiem. ”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress