Gadam aizejot 

Mēs atzīstam savu vainu:

esi mums žēlīgs, Tēvs, un nepieskaiti mums

mūsu grēkus, bet dod savu žēlastību,

ka mēs tā dzīvotu, lai Tavs svētais vārds

tiktu mūsos svētīts.

Neļauj mums domāt, runāt, darīt vai uzsākt

to, kas nebūtu Tev par slavu un godu.

Dāvā mums, lai mēs Tevi mīlētu

Kā bērni mīl savu Tēvu,

Tevi bītos un godātu

Mārtiņš Luters

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress