Grāmata Studijā – 11. martā, plkst. 13:00 

gramataStudija

Grāmatas īpašo nozīmi un vērtību rada tas, ka autors aizrautīgi un pārliecinoši vēršas pret
viltīgajiem maldu slazdiem, kas bieži sastopami mūsdienu Baznīcā. Viņš teoloģiski analizē
un prasmīgi atmasko dažādus modernos “brīnumlīdzekļus” un metodes, kuras tiek tik plaši
ieteiktas, baznīcās un draudzēs, lai it kā atmodinātu, aktivizētu draudžu darbu un
piesaistītu tām iespējami daudz cilvēku, bet patiesībā grauj Kristus Baznīcu un izposta
cilvēku ticību.

Aplūkosim, kā velns lieto tādas Dieva dāvanas kā jūsu sirdi, prātu un rokas, ar viltu
mēģinot panākt, lai jūs neuzticētos Dievam, bet gan sev pašam. Atmaskosim, kas mēģina
sagraut jūsu ticību , radot šaubas, īstajā vārdā ko sauc par meliem. Šiem meliem pretī
liksim patiesību, kuru devis mūsu Kungs Jēzus Kristus.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress