I Adventā 

IMG_2926

Nu vārtus veriet, atdariet, nāk goda Ķēniņš, sagaidiet!

Viņš Kungs pār visiem ķēniņiem, Viņš Glābējs grēkos grimušiem;

Viņš dāvā  mieru, dzīvību, Viņš vājo dara spēcīgu!

Gods lai ir Dievam dots, Visvaldītājam gods!

2014.gada 30.novembris – pirmā Adventa svētdiena. Sv. Jāņa draudzē iesvētību dievkalpojums.

Esiet svētīti šai Adventa laikā, mīļie, lai lūgšanām un svētībām piepildīts šis pārdomu laiks !

Lūdziet par mūsu valsti, par kaimiņvalstīm, par mūsu mācītājiem, par mūsu draudzi un kalpotājiem, par mūsu jauniesvētāmajiem un, protams,visiem kristiešiem pasaulē, it īpaši par tiem mūsu draudzes locekļiem, kuri ir Īrijā, Anglijā, Norvēģijā, Zviedrijā, ASV, Austrālijā, Vācijā, Francijā, Beļģijā un citur! Lūdziet gan.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress