Iesvētības 

Lai kļūtu par draudzes locekli, jāapmeklē kristību un iesvētes mācības, un tās beidzot, jāapliecina sava Kristīgā ticība. Mācības notiek vairākas reizes gadā, par to sākuma laiku informācija draudzes kancelejā:
tālr. 67224028

Līdz mācību sākumam jāapmeklē dievkalpojums reizi nedēļā, jāizlasa viens evaņģēlijs, neskaidrību gadījumā var griezties pie mācītājiem vai kancelejā.

Ieeja no Jāņa ielas 7,
nodarbības vada mācītāji:
[Juris Zariņš un Ingus Dauksts]

“Tavi jaunekļi nāks pie tevis svētā glītumā kā rasa no rīta blāzmas klēpja” Ps. 110,3

Iesvēte vai iesvētības ir jūsu pašu apzīnīga ticības apliecināšana un iestāšanās draudzē. Bieži tās ir arī jūsu kristības, kas pieaugušam cilvēkam ir uzņemšana draudzē. Lai sagatavotos šim brīdim un aizpildītu visus robus savā kristīgajā audzināšanā, jums ir jānāk uz kristību un iesvētību mācībām.

Ja rodas kādi jautājumi, ar tiem varat nākt pie mācītāja jau pirms šīm mācībām vai pajautāt pēc nodarbības.

Iesvēte ir arī konvertēšanās no citas konfesijas – tā sauc pāriešanu no viena ticības apliecinājuma veida citā. Piemēram, ja bērnībā esat kristīti kādā citā konfesijā, tā arī nekad neesat sākuši apmeklēt šīs konfesijas dievnamus vai darījuši to reti, bet tagad vēlaties slēgt laulību ar luterāņu konfesijas piederīgo, tad pēc iesvētes mācībām, atzīstot par pareizu kā šeit tiek mācīts Dieva vārds un apstiprinot savu vēlēšanos tikt uzņemtiem evaņģēliski luteriskajā draudzē, jūs būsiet mainījuši savu ticības piederību.

Man nav vairs tie gadi, lai es ietu kopā ar jauniešiem, vai nav kāds vecuma ierobežojums?

Mēs savā zemē esam pārdzīvojuši garos neticības gadus un tagad mēs pieredzam to, kā Dievs pats vada mūs ticībā, tāpat kā kādreiz sauca savu sekotāju pulkā zvejniekus Galilejā. Draudzē vispirms atnāk jaunieši, bet pēc tam arī viņu vecāki. Katrā iesvētes mācību grupā ir pārstāvēti visi vecumi, nav nekāda iemesla neveikli justies, jo sirdī mēs visi jūtamies vienādi jauni un tieši draudzē ir jūtams kā mūs visus vienādi paceļ un nes ticība Kristus nopelnam mūsu dzīvē, cik nu gara kuram tā ir bijusi.

“Dieva miers lai jūs svētī, un viss jūsu gars un dvēsele un miesa, lai bezvainīgi top pasargāti uz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanu!” 1.Tes.5,23

 • Jācenšas apmeklēt visas nodarbības, pirms tām izlasot apskatāmo tēmu M.Lutera Katehismā.
 • Mācību laikā un turpmāk vienmēr jācenšas būt draudzē vismaz 1 dievkalpojumā nedēļā (svētd.10.00, trešd.18.30). Mācību laikā pēc dievkalpojuma jāuzraksta vismaz diviem sprediķiem īss konspekts un jāiesniedz atnākot uz nodarbību.
 • Mācības beidzot jāuzraksta īsa eseja (pārdomas) “Kādēļ es gribu iesvētīties?” (Mans ceļš ticībā), kura jāiesniedz 4. mācību nedēļas beigās.
 • Nodarbības beidzot, iepriekš pierakstoties, 5. mācību nedēļas laikā, jātiekas ar mācītāju un jāpārrunā visa mācību viela un jāatbild no galvas zināmie gabali: 10 baušļi, Ticības apliecība, Tēvreize, jāzina pastāstīt par Kristību, Svētā Vakarēdiena un grēksūdzes (bikts) būtību un jēgu.
 • Mācību laikā noteikti jāizlasa vismaz viens no Jaunās Derības evaņģēlijiem. Vēlamais – visa Jaunā Derība.
 • Mācībām nepieciešamo grāmatu M.Luters “Mazais katehisms un kristīgā mācība” var iegādāties pirms nodarbības pie pērmindera.
 • Lasīšanai mājās ieteicama arī mācītāja J.Rubeņa grāmata “Dievs ir tepat”, kuru var iegādāties grāmatnīcās.
 • Pērkot Bībeli, pievērsiet uzmanību “Pusaudžu Bībelei”, tās mazā, parocīgā formāta dēļ, jo saturā tā neatšķiras no citiem Bībeles izdevumiem.

8 komentāru

 1. j.mikelsons saka:

  Visiem, kuri izmanto internetu Katehisma skaidrojumu, Bībeles u.c. apguvei, varu piedāvāt paraugu “doc” failā ar attēliem un adresēm, efektīgākai šo interneta materiālu apstrādei.
  Rakstiet: j.mikelsons@parks.lv
  un aizsūtīšu failiņu uz 6lapām – 4,44 MB

 2. Anonīms saka:

  Visiem kuri izmanto internetā Katehisma skaidrojumu, Rakstus u.c. varu piedāvāt paraugu “doc failā”, apgūstamās vielas efektīgākai interneta materiālu izmantošanai. Rakstiet j.mikelsons@parks.lv

 3. Anonīms saka:

  Sveicinati-veletos uzzinat neesmu kristita bet velos preceties baznica kas man buutu jadara?
  cik ilga laika es varu iziet šadas nodarbibas?

 4. Anonīms saka:

  Pirms nākamo iesvētības mācību sākšanās ir kaut kā jāpiesakās? Draudzes kancelejā?

 5. Ligucis saka:

  =) Ja godīgi neesmu manijusi man likās,ka iesvētības vienmēr ir tieši šajos četros svētkos.:| Bet ņu laikam kļūdijos. :)

 6. juris saka:

  bus Plaujas svetkos, drizak septembra vidu-beigam. Sakums augusta, beigas septembri. Nav tadu datumu, mes meginam mainit pec vajadzibas, ka datumi mainas un svetki, bet apmeram ir ka jus sakat.

 7. Ligucis saka:

  Un pļaujas svētkos.

 8. nez saka:

  Uz Vasarsvētkiem, uz 1. Adventi, uz Pūpolsvētdienu.
  Ko izlaidu? Jā, mūžīgais jautājums, kad īsti mums tās iesvētības notiek.
  Bet jaunajā mājaslapā vairs nerodu atbildi. Ka tik kaut kas nesajūk… :)
  Mhm?

Pašlaik komentāri ir slēgti šim rakstam.

Powered by WordPress