Ik dienas paliec ar Jēzu! – Tikšanās 

23690023

Pēc tam Viņš tiem sacīja: “Šie ir tie vārdi, ko Es jums esmu sacījis, vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par Mani rakstīts Mozus bauslībā, praviešos un dziesmās.” Lk.24:44

 “Es jau kavēju. Man norunāta tikšanās ar Jēzu.”

“Kur?”

“Bībelē.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress