Ikdienas lasījumi Adventa laikā 

23.decembris

Jūs pazīstat mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastības dāvanu. Viņš bagāts būdams, jūsu dēļ tapa nabags, lai jūs viņa nabadzībā taptu bagāti 1.2.Kor. 8:9

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress