Informācija par piesardzības ievērošanu ārkārtas stāvokļa laikā. ATCELTI ne tikai koncerti, bet 

Mazgājiet rokas!

Rīgas Sv. Jāņa draudzē

NOTIKS:

regulārie dievkalpojumi trešdienās un svētdienās, Bībeles stundas un iesvētes mācības.

Svētais vakarēdiens tiks izdalīts, ievērojot īpašu piesardzību, atbilstoši LELB Bīskapu kolēģijas rekomendācijām. Tā laikā jāievēro mācītāja norādījumi. Papildus informācija: www.LELB.lv.

NENOTIKS:

  1. tiek atcelti dievkalpojumi angļu valodā līdz ārkārtas stāvokļa beigām;
  2. dievnams tiek slēgts tūristiem;
  3. atcelts slavēšanas vakars 20. martā;
  4. atcelti visi koncerti mūsu baznīcā līdz pat Lieldienām (12.04.2020.);
  5. nenotiks svētdienas skola bērniem;
  6. atcelts 16. martā plānotais leģionāru piemiņas dievkalpojums;
  7. nenotiks kora mēģinājumi.

“Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu.” (2. Tim. 1:7)

“Kristus miers lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti, kā viena miesa.” (Kol. 3:15)

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress