Jabeca lūgšana 

Ludzot-kopa-300x200

Jabeca lūgšana


Un Jabecs piesauca Israēla Dievu, sacīdams:
“Kaut Tu mani svētīdams svētītu un paplašinātu manas robežas un kaut Tava roka būtu allaž ar mani, un kaut Tu mani pasargātu no nelaimes, ka man nebūtu jācieš sāpes!”
Un Dievs lika tam notikt, ko viņš bija lūdzis.

(1.Laiku grāmata 4:9-10)

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress