JABECA LŪGŠANA 

Šīs lūgšanas īpašo nozīmi var ievērot jau meklējot šo rakstu vietu Bībelē – tā atrodas Israēla ciltsrakstu grāmatā, kura aizņem pavisam 9 nodaļas, pašā vidū, starp visu paaudžu pēcnācējiem, tikai vienā vietā ir šāda neparasta lūgšana:

Jabecs piesauca Israēla Dievu, sacīdams:

“Kaut Tu mani svētīdams svētītu

un paplašinātu manas robežas

un kaut Tava roka būtu allaž ar mani,

un kaut Tu mani pasargātu no nelaimes,

ka man nebūtu jācieš sāpes!”

Un Dievs lika tam notikt, ko viņš bija lūdzis.

1.Laiku 4,9-10

Lai Dieva roka allaž ir pār Tevi,

lai Tu esi sargāts un vadīts,

lai Viņš Pats Tev atklāj, ko ir nodomājis –

un lai Tu, kaut nobijies,

tomēr ej un nenogriezies!

Lai mēs paliktu kopā ar Viņu līdz galam. Amen

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress