Jau trešo reizi atbalstām misiju Indijā 

Jau trešo reizi ziedojam Indijas kristīgajai misijai Tamilnādā

Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas… Mt. 28:19

Svarīgais uzdevums izplatīt Labo Vēsti pasaulē ir dots katram kristietim, arī Tev un man.

Nāks diena, kad mums vaicās, kā Kristus pavēli pildījām, misijas darbu atbalstot?

Mēs, Svētā Jāņa draudzes baznīcēni, palīdzēsim kristīgajai misijai tālajā Indijā tā, kā spējam – ar savu mērķa ziedojumu.

Tāpēc  ar pirmās Adventes kolekti atbalstām mūsu Baznīcas kristīgo misiju Indijā!

Visu šo nedēļu līdz otrajai Adventei pieņemam misijas atbalsta ziedojumus kā mērķziedojumu ar norādi Indijas Misijai – ar pārskaitījumu, vai, ienesot ziedojumu Kancelejā. Sestdienā pirms otrās Adventes saliksim visu kopā.

Kas tā ir par misiju?

Latvijas luteriskā baznīca Indijas tamilu zemē trīsdesmitajos gados izveidoja savu misiju. Sēkla ir kritusi labā zemē, piecos ciemos ir astoņas baznīcas, tās tagad veido Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu Indijā (AILELBI).

Apvidus ir blīvi apdzīvots un ļoti trūcīgs. Par dvēselēm rit cīņa, tur mīt hinduistu (indusu) vairākums, aktīvi sludina ienākušie musulmaņi. Turieniešiem vajag patiesu mācību.

Latvijas misionāri, sākot ar LELB bīskapa Irbes meitu Annu, ir izaudzinājuši vietējo mācītāju maiņu, taču darbs nav galā. AILELBI palīdz klātienē mācītājs Gints Polis, strādājot tur un te (Cēsu Svētās Annas draudzē).

Mūsu eiro tai zemē ir liels svars. Kristus baznīca nāk pie indiešiem ar draudzes dzīvi un diakoniju, ar savu atbalstu izsalkušajiem, ar palīdzību dziedināmiem un miera vēsti nedziedināmiem. Bērniem vajadzīga kristīga skola, meitenēm trūkst jebkādas apmācības (Indijas tamilu ciemos hinduisti meitenes nemēdz izglītot).

Visas AILELBI kopīgais mēneša budžets ir mazāks par tūkstoti eiro. Ar atbalsta ziedojumiem gribam sasniegt tik daudz, lai divas nedēļas mēs, viena tāla draudze, justos un būtu veselas Baznīcas uzturētāji!

Kā rīkoties?

Ja ziedojat skaidru naudu – kolektes kastītēs Pirmajā Adventē atstātais nonāks Indijas misijā. Šonedēļ tam varat pievienot savu ziedojumu, ienesot Kancelejā.

Ja ziedojat internetā – noteikti pārskaitot pievienojiet vārdus ‘’Mērķziedojums Indijas misijai’’. To ieskaitiet nedēļas laikā, tad apkoposim saņemto un nodosim indiešiem.

Ja vēlaties ieskaitīt kādam mērķim Indijā īpaši – arī tad lūdzu ienesiet devumu ar norādi kancelejā (sešarpus eiro, pārvēršot rūpijās, ir mēneša atlīdzība baznīciņas naktssargam, 79 eiro ir atalgojums pilna laika evaņģēlistam).

Protams, var ieskaitīt naudu Indijas misijas Fondā tieši (mājaslapas adrese zemāk), bet būs skaistāk, ja to izdarīsim kopīgi kā vienota Dieva draudze, pavadot devumu ar aizlūgumu par Kristum iegūtajām dvēselēm tālajā tautā.

Svētību vēlot, Gatis, svētā Jāņa draudzes priekšnieks

Vairāk informācijas mājas lapā: http://www.indilatvianmission.lv

Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā draudzes:

1. Aharam ciema sv. Jovana draudze

2. Eletur ciema sv. Toma draudze

3. Lakshmanapurum ciema sv. Jēkaba draudze

4. Kaludur ciema sv. Pāvila draudze

5. Korakkovadi ciema sv. Pētera draudze

6. Melakalpundi ciema sv. Jura draudze

7. Orangur ciema sv. Jāņa draudze

8. Toludur ciema sv. Lūkas draudze

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress