Jaunieši diskutē par māņticību 

manticiba

2006. gada janvāris

Jauniešu vakarā tika runāts par dažādiem mānticības veidiem.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress