KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU DIEVKALPOJUMA IERAKSTS 

1-Lieldienu DK2020 Zarins

KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU DIEVKALPOJUMA IERAKSTS IR ŠEIT

Sekojiet informācijai, Dieva vārdu lasījumiem un sprediķiem draudzes mājas lapā www.janabaznica.lv un draudzes Youtube vietnē Rīgas Svētā Jāņa Baznīca.

_________________________________
Lūdzam atbalstīt ar ziedojumiem Dieva vārda sludināšanu un savas draudzes baznīcas uzturēšanu!
Rīgas Svētā Jāņa draudzes rekvizīti
Rīgas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. nr. / PVN maksātāja Nr. LV 90000166676
Draudzes konts: SEB banka  LV08UNLA0002000701903

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress