Kristus ceļš otrdienā 

Mk.14:3-9 Jēzus svaidīšana Betānijā
Un, viņam Bētanijā spitālīgā Sīmaņa namā sēžot, nāca kāda sieviete ar ļoti dārgu un tīru nardu eļļu alabastra trauciņā. Sasitusi trauciņu, tā izlēja eļļu viņam uz galvas. Bet daži sašutuši sarunājās viens ar otru:“Kādēļ tāda lieka izšķērdība? Šo eļļu varēja pārdot dārgāk nekā par trīs simti denārijiem un naudu izdalīt nabagiem.” Un tie bija sašutuši par viņu. Bet Jēzus sacīja:“Lieciet viņu mierā! Ko jūs uzmācaties viņai? Tā labu darbu man ir darījusi.   Nabagi vienmēr būs pie jums, un jūs varēsiet tiem darīt labu, kad vien gribēsiet, bet es nebūšu vienmēr pie jums. Viņa ir darījusi, ko spējusi; tā jau iepriekš manu miesu ir svaidījusi apbedīšanai. Patiesi es jums saku:kur vien evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē, tur arī stāstīs, ko šī sieviete ir darījusi, viņai par piemiņu.

Otrdien Jēzus bija aicināts kāda spitālīgā Sīmaņa namā. Acīmredzot,
Jēzus bjia viņu dziedinājis no spitālības. Jēzum esot kopā ar Saviem
mācekļiem, namā ienāca Marija, kurai Jēzus bija piedevis grēkus, un
devis gan spēku, gan iespēju izmanīt savu grēcīgo dzīvesveidu. Tā
apliecināja savu pieķeršanos, ticību un pateicību Jēzum, izlejot pār
Viņa galvu dārgu eļļu. Šeit ir viena sieviete, kas atšķirībā no Jēzus
tuvākajiem mācekļiem, saprata, ko Jēzus bija domājis, kad teica, ka
Viņam ir jāmirst pie krusta. Marija svaidīja Jēzu viņa bērēm. Viņa nāvei
pie krusta.
Mācekļi pārmeta Marijai par to, ka viņa tik dārgu eļļu ir izlējusi pār
Jēzu. To taču varēja pārdot par lielu naudu! Bet Jēzus viņu aizstāvēja,
jo viņa svaidīja Viņu tam, kādēļ Viņš bija nācis. Tā vietā, lai kalpotu
pasaulei un, domājot par lietām naudas izteiksmē, viņu Skolotājs
viņiem mācīja Debesu Valstības evaņģēliju. Jēzus nāca, lai atbrīvotu
no verdzības šīs pasaules labumiem, un atklātu viņiem Patiesību par
Debesu Valstības tuvumu. Tāpēc arī šodien, kad domājam par Dieva
vadību cilvēku dzīvēs, un Valstības evaģēliju, mēs pieminam šo
sievieti, kas svaidīja Jēzu tai rīcībai, kas padarīja mūs par Dieva
bērniem. Jēzus sacīja: “Kur vien Evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē,
tur arī stāstīs, ko šī sieviete ir darījusi, viņai par piemiņu”.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress