Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi, patiesi! 

Svetkos Lieldienas_395x

“..Kungs ir zvērējis
un nenožēlos:
tu esi priesteris mūžīgi.*

Pēc šā zvēresta Jēzus ir kļuvis par labākas derības galvotāju. Turklāt par priesteriem ir kļuvuši daudzi, jo nāve neļāva tiem pastāvīgi palikt amatā, bet viņam ir nepārejoša priesterība, jo viņš paliek mūžīgi. Tādēļ viņš arī var pilnīgi izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, jo viņš vienmēr ir dzīvs, lai par tiem iestātos. Tāds augstais priesteris mums bija vajadzīgs: svēts, bezgrēcīgs, neaptraipīts, nošķirts no grēciniekiem, tāds, kas pacēlies augstāk par debesīm,   kam nav nepieciešams kā tiem augstajiem priesteriem ik dienas pienest upurus vispirms par saviem grēkiem un tad par tautas grēkiem; viņš to ir veicis, reizi par visām reizēm pienesdams upurim sevi pašu.”
/Vēstule ebrejiem 7:21-28/

*) Ps.110:4

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress