Laiks misijas atbalstam, laiks, kad dalāmies Kristus ticībā! 

Ugandas ciematu draudzes - teltis ir viņu baznīcas

Paldies Dievam, mūsu Baznīcas Indijas misija ir nesusi augļus, un tas ir panākts arī ar Jāņa draudzes vairāku gadu Adventa ziedojuma atbalstu. Baznīcas atzars Dienvidindijā ir kļuvis par patstāvīgu, kaut maziņu Baznīcu un jau var saņemt atbalstu gan tieši no LELB, gan jūtamāku no Misūri sinodes Luterāņu baznīcas.

Šajā gadā palīdzību sniegsim citam, tikpat nabadzīgam kontinentam, citam mazam luterāņu baznīcas asniņam – lai aug!

Āfrikas vidienē, starp Kongo, Keniju un Dienvidsudānu, pie Viktorijas ezera, no kura iztek Nīla, atrodas Uganda, 41 miljona ļaužu mājvieta. Nabadzīgā zeme nupat – šā gada 11. novembrī  - ir ieguvusi pirmo oficiālo Ugandas luterāņu Bīskapu.

Ugandas ciematu draudzes - teltis ir viņu baznīcas

Pirms tam bija vairāku gadu desmitu formēšanās laiks kopš pirmās draudzes izveides 1993. gadā Džindžā, kā saknītei no Ganas luterāņu baznīcas, darbojoties saskaņā ar Misūri Baznīcu. Garīgā sēkla uzdīga ļoti strauji, vienubrīd pastāvēja līdz pat piecām entuziasmā radītām Ugandas luterāņu struktūrām, tai skaitā pat tādas, kur vīrus par mācītājiem padarījuši viedīgi sapņi, jo īstus mācītājus viņi nemaz nebija redzējuši. Vārdu sakot, mācītas un ordinētas vadības trūkums izraisīja jukas. Dievkalpojumu vietas lielās stacionārās teltīs, kas raksturīgs jaunajām draudzēm, nabadzīgajā Ugandā gan nav neparasta lieta.

Tagad haosa laiks beidzies, lai slavēts Dievs, un jaunais Bīskaps Kārlis Bameka ir iesvētīts Nakabango ciemata baznīcā Džindžā – tai vietā, kur Spekke atklāja Nīlas īsto izteku, apsteidzot Livingstonu. Bīskapu Kārli amatā konsekrēja Kenijas arhibīskaps, piedaloties Tanzānijas un DĀR bīskapiem. Līdz ar to Ugandas Baznīca ir gan Misūri Sinodes, gan Pasaules Luterāņu federācijas atzīta.

Bīskapa Bamekas  darba lauks ir nepārskatāmi plašs, jo visvairāk trūkst mācītu priesteru. Vēl pirms sešiem gadiem 127 jaunajās draudzēs vai Āfrikai raksturīgos ‘’sludināšanas centros’’ (ja topošā draudzē nav pat pagaidu priestera) kalpoja tikai 6 ordinēti priesteri (tagadējais bīskaps bija viens no tiem) un divi misionāri. Bīskaps pats reiz sāka mācības Ganas koledžā, kur tagad mācās divi topošie mācītāji. Pašlaik ar mācītāju sagatavošanu visvairāk palīdz Kenijas pastorālā koledža Matongo (11 topošie mācītāji) un nedaudz attālā Pretorijas/Mtsvani skola (četri evaņģēlisti). Matongo skola ir tālu no Nairobi, trūcīgā apgabalā, toties tuvāk Ugandas robežai.

Nevadītas un nemācītas draudzes, izkaisītas plašā zemē, ir grūti apvienot un noturēt jēgpilnā Baznīcas kopībā.

Tāpēc mēs savā misijas atbalstā šogad vēlamies veicināt it īpaši jauno mācītāju sagatavošanu Ugandai  –  tas dos vislielāko labumu Dieva vārda izplatīšanai tajā veidā, ko mēs, kristieši un luterāņi, redzam kā visskaidrāko.

Svētā Jāņa draudzes trešās Adventes svētdienas kolekti nodosim Ugandas Baznīcas pirmā bīskapa Bamekas ziņā, ar sirsnīgu ieteikumu izmantot Ugandas jauno mācītāju kursa sagatavošanai Matongo Luterāņu koledžā!

Sirsnībā

Gatis

Ziedojumus misijai Ugandā iespējams nodot arī Kancelejā vai pārskaitīt uz draudzes kontiem ar nepieciešamo norādi ”Mērķziedojums Ugandas misijai”.

Zemāk – tipiski Ugandas ciematnieki Bwindi Necaurejamā meža malā, tālāk zilie kalni jau ir Kongo.

Uganda, Bwindi meža ciematnieki. Tālumā Kongo

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress