Lasīt Bībeli 

Bibele2

Tikko sācies Jaunais gads, un aicinu Tevi iesākt vai atjaunot labus ieradumus.

Šis ikdienas Bībeles lasīšanas plāns ir paredzēts Bībeles izlasīšanai gada laikā. Katru dienu ir 4 lasījumi:

1) no psalmiem un gudrības grāmatām,
2) no Mozus grāmatām un Izraela vēstures,
3) no Laiku grāmatām un praviešiem,
4) no evaņģēlija un vēstulēm.

Lai lasījums būtu līdzsvarots visā gada garumā, četras grāmatas ir ietvertas divas reizes: Psalmi, Jesajas, Lūkas evaņģēlijs un vēstule Romiešiem.

Kopā ar Bībeli arī Latvijas 100 gades – 2018. gadā!

Meklē te : Lasisanas plans gadam

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress