Lieldienu avīze 

vaaks_raksta-bilde

Kristus ir augšāmcēlies! Priecājies un līksmojies!
Mums ir cerība un apsolījums – būt ar Jēzu mūžībā.

Lai šī prieka vēsts ir īpaša un vērtīga katru dienu, jo nekas vērtīgāks par to nav un nebūs!

Esiet svētīti Jēzū Kristū!

Lieldienu avīze nr.57 (PDF)

Saturs

Mācītāja sleja

2

Pavasaris…un rudens.

3

No Lieldienām līdz Kristus Augšāmcelšanās svētkiem

6

Lieldienās

7

Kalpošana Tam Kungam par godu

8

Intervija

11

Miesa un asinis

19

No grāmatu plaukta

14

Kas ir cietuma Alfa?

21

Finanšu situācija baznīcā

22

Lūgšana

23

Dievkalpojumi

24

Notikumi draudzē

24

Pasākumi, koncerti

25

Informācija un kontakti

27

Saturs

Mācītāja sleja

2

Pavasaris…un rudens.

3

No Lieldienām līdz Kristus Augšāmcelšanās svētkiem

6

Lieldienās

7

Kalpošana Tam Kungam par godu

8

Intervija

11

Miesa un asinis

19

No grāmatu plaukta

14

Kas ir cietuma Alfa?

21

Finanšu situācija baznīcā

22

Lūgšana

23

Dievkalpojumi

24

Notikumi draudzē

24

Pasākumi, koncerti

25

Informācija un kontakti

27

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress