Lūgšana par Baznīcu nakti, Baznīcu nakts plāns Svētā Jāņa baznīcā 

prayer_01

Lūgšana par Baznīcu nakts norisi

Trīsvienīgais Dievs, Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par mūsu cilvēkiem, zemi un valsti Latviju. Mēs pateicamies Tev par Latvijas kristīgajām draudzēm un konfesijām un labajām, cieņas pilnajām attiecībām to starpā. Paldies Tev par Baznīcu nakts ieceri. Paldies Tev par labas gribas cilvēkiem visās draudzēs un konfesijās, un ārpus tām, kuri piedalās ieceres īstenošanā ar praktiskiem darbiem, lūgšanām un dažāda veida atbalstu.

Dievs Svētais Gars, mēs Tevi lūdzam, dāvini gudrību, padomu un čaklumu, lai Baznīcu nakts var izdoties tā, ka tā pagodina Tevi, Kungs, un kalpo par svētību mūsu tautai un kristīgajām draudzēm. Aicini, Kungs, katrā draudzē ticīgos piedalīties Baznīcu nakts sagatavošanā un norisē. Īpaši lūdzam, Tēvs, svētī draudžu mācītājus un priesterus. Mēs lūdzam Tevi stiprini Baznīcu nakts centrālo darba grupu un pievieno tai vēl palīgus. Lūdzam Tevi, Dievs, dāvini Baznīcu nakts norisei nepieciešamos finanšu līdzekļus. Vadi mūsu darbu, kas ir Tavs, ticībā, cerībā un mīlestībā.

Vieno mūs ar patiesu tuvākā mīlestību un cieņas pilnu attieksmi vienam pret otru.

Dari katru vienu Baznīcu nakts kalpošanā iesaistīto cilvēku miera, prieka un tuvākā mīlestības piepildītu pret ļaudīm, kurus Tu atvedīsi uz mūsu dievnamiem Baznīcu naktī. Aicini un uzrunā mūsu draudžu viesus, un svētī, ka viņi ar laiku atrod Tevi un garīgās mājas kādā no Rīgas draudzēm.

Debesu Tēvs, mēs uzticam Baznīcu nakti Tavai žēlastībai. Lai notiek tā, kā Tu esi iecerējis.

Jēzus vārdā,

Āmen

Gatis papildina:

Baznīcu nakts Svētā Jāņa baznīcā

Laiks ir 2014. gada 6. jūnijs – piektdiena, varbūt ne pats labākais, bet tāda izvēle ir pareizticīgo brālēnu dēļ.

Reklāmu paši nodrošinām – kā vienmēr.

Mūsu publicitātei un baznīcu naktij ir jēga tikai tad, ja tā kļūst par misijas darbu un piegriež Dievam jaunas dvēseles. Tāpēc gribas atvest uz baznīcu vēl citādus ļaudis kā Muzeju naktī.

Maza analīze, tad Plāns un tās daļas, ko vēl jāpiepilda, lai jūs visu zināt un varat ņemt dalību. Paši vien esam darītāji.

Publikas analīze:

Raugi, gaidāmā publika būs nesteidzīgāka un saprātīgāka, kvalitatīvāka kā muzejnakts steidzīgie. Viņi arī izlasīs rūpīgāk par ieejas laikiem – tāpēc piepildām baznīcu ar publiku noteiktā stundā, pieveram uz pusstundu, darbojamies, tad izlaižam pa otru pusi.

Orientējamies nevis uz kvantumu, bet izlaižam cauri pāris ciklus, ar kuriem kopīgi pastrādāt drusku ilgāk. Viņu vidū būs daļa ārzemnieku, tas skaidrs.

Sākam 20:00.

Plāns:

Nr 1. izvēlamies retāku mūziku, tādu, kurai pa vidu ir vairāki Rakstu lasījumi / sludināšanas teikumi,  ‘’Reta mūzika neparastā stundā’’, vai jāizdomā īsāku un spilgtāku vārdu.

Daļu sakrālo tekstu lasām vāciski un / vai latīniski, un / vai parādām projekcijā. Tāda ir draudzes un visas mūsu zemes, mūsu kristietības vēsture, ar to lepojamies.

Meses mūzika bez paša svētbrīža savādi būtu. Rīkot kā svētbrīdi (ar mācītāju / evaņģēlistu) vai kā mūsu – laju veiktu lasījumu, vēl top pārcilāts.

Mūzikas izvēle: senie Rīgas komponisti vai cits kas piemērots.

Nr 2. īsa saruna par Senčiem rīdziniekiem, kas varbūt šajā draudzē darbojušies, un viņu laika zīmēm. Latviski / angliski / vāciski (vai liksim subtitrus bildēm). Svešvalodas klāt vajag, jo tāda būs publika. Projicēsim lietas arī uz lielā ekrāna, mūsu viesi tikām lai solos sēž.

Nobeigsim ar Nr 3 – mazu nākotnes stāstu – fasāde un restaurācija, atkal projekcijā bildes, cik skaisti būs, kadizdarīsim . Tāpēc palīdzi savai dvēselei un palīdzi savai baznīcai arī Tu, klausītāj!

Pēc iespējas visur Latvijā gribu šo pirmo baznīcu nakti pavērst uz senčiem: Viņi zināja savu baznīcu – bet vai Tu zini?

Bērniem

Vēl par bērniem – jo kādi jau nāks līdzi. Te vēl vieta apsvēršanai.

Citur – Čehijas baznīcnaktīs kaut kur viņi zīmē, glezno, izkar bildes – iznāk tāda kā bērnu istaba. Arī mūsu pagalmā var bērnu galeriju iekārtot, pieskatīšana, kamēr mēs ar lielajiem strādājam – un lai mālē. ‘’Rīgas torņi: gaiļi un krusti’’, piemēram. Vai lai izkrāso lielo Jāņa gaili, vai ko tādu. Man laipni piedāvāti arī segveji (Segways) Kā domājat?

Vēl nav lēmuma citā lietā – iespējams, pa vidu vajag kādu atrakciju, kā Iespēja X – tiem, kas spēj Izdarīt Y.

Piemērs 1: atbildēt uz 3 Rakstu jautājumiem / noskaitīt (vai atpazīt) Nīkejas vai Augsburgas apliecību / zināt pateikt baušļus… (par to paziņosim laicīgi, lai gatavojas).

Kas vinnē – tam, piemēram, eleganta drukāta A5 kartiņa ar īstu zīmogu sarkanā vaskā (kartiņa ar Apliecības vai Tēvreizes tekstu). Vecie metāla zīmogi, karsts zīmogvasks. Tam ir pamācīšanas, sludināšanas vērtība, un kartiņa ar zīmogu būs tāda, kas pie sienas arī būtu rāmītī liekama.

Piemērs 2 – izvilkt ‘’savu’’ garīga teksta lapiņu, savu pantu no trauka – mazliet kā ‘’savu’’ pareģojumu?

Nakts gaismas utt, tas būs pats par sevi. Zvans ik pa stundai, kāda gaismas spēle uz ārsienas, arī.

Tāpēc būs vajadzīgi brīvprātīgie gan darbam ar publiku, gan darbam ar lietu sagatavošanu tai dienā un tai vakarā.

Pieteikties un ieteikt var kancelejā vai kā parasti – pie manis.

Sirsnībā, Gatis

Drīzumā programma un apraksts būs mūsu jaunajā lapā baznicu-nakts.lv.

Zināšanai: „BAZNĪCU NAKTS” iniciatīvas grupas piedāvātais pasākuma apraksts citur Latvijā

Baznīcu nakts būs liela mēroga pasākums, kas Rīgā notiks 2014. gada 6. jūnijā Rīgas Eiropas Kultūras galvaspilsētas pasākumu ietvaros.

Rīdzinieki un pilsētas viesi Baznīcu naktī būs aicināti no 18.00 līdz 24.00 ienākt Rīgas baznīcās,

lai iepazītu to mantojumu un vērtības. Sākot no pulksten 18.00 Rīgas centra un apkaimju baznīcās

notiks koncerti, ekskursijas, pasākumi bērniem un citas aktivitātes. Pēc saulrieta dievnamus piepildīs

sveču gaisma, aicinot cilvēkus uzkavēties pārdomās, klusā apcerē un lūgšanās. Vairums baznīcu būs atvērtas līdz pusnaktij.

Pagaidu vietne internetā: www.baznicunakts.blogspot.com.

Baznīcu nakts iniciatīvas grupa aicina pievienoties cilvēkus, kuri vēlās iesaistīties iniciatīvas grupā un palīdzēt centrālajos organizēšanas darbos!

Mēs ceram, ka BAZNĪCU NAKTS kļūs par ikgadēju notikumu ne tikai Rīgā,

bet arī citviet Latvijā, kas pagodina Dievu un nāk par svētību mūsu tautai.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress