Pirmais pielikums – Lūgšanas 

Rīta lūgšana

Kad no rīta uzcēlies, svētī sevi tā:

“Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.”

Tad vai nu uz ceļiem, vai arī kājās stāvot noskaiti ticības apliecību un Svēto lūgšanu. Pēc tam vari vēl skaitīt sekojošu lūgšanu:

“Es Tev pateicos, debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šinī naktī esi pasargājis no nelaimes un visām briesmām, un lūdzu Tevi — pasargā mani šodien no grēkiem un no visa ļauna, lai visa mana dzīve un darbs būtu Tev pa prātam. Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tavs svētais eņģelis lai stāv man klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nebūtu varas pār mani. Āmen.”

Tad vari vēl dziedāt garīgu dziesmu un atspirdzināt savu dvēseli tā, kā tu to par labu uzskati. Pēc tam vari ar priecīgu prātu sākt savu darbu.

Vakara lūgšana

Kad vakarā ej uz dusu, tad svētī sevi tā:

“Tēva, Dēla un Svētā Garā vārdā. Āmen.”

Tad skaiti vai nu uz ceļiem, vai kājās stāvot ticības apliecību un Svēto lūgšanu. Pie tam vari skaitīt vēl sekojošu lūgšanu:

“Es Tev pateicos, debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šodien esi žēlīgi pasargājis, un lūdzu Tevi — piedod man visus manus grēkus, kur vien esmu noziedzies, un pasarga mani žēlīgi šinī naktī. Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tavs svētais eņģelis lai stāv man klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nebūtu varas pār mani. Āmen.”

Tad steidzies uz dusu ar priecīgu prātu.

Galda lūgšanas

Kā mājastēvam nākas mācīt savai saimei galda lūgšanas.

Lūgšana pirms ēšanas

Bērniem un pārējai saimei pienākas sapulcēties godbijīgi pie galda, sakrustot rokas un skaitīt:

“Visas acis gaida uz Tevi, un Tu viņiem dodi viņu barību savā laikā; Tu atver savu roku un paēdini visus, kas dzīvo, ar labu prātu. (Ps. 145,15-16)”

Pēc tam skaiti Svēto lūgšanu un saki:

“Kungs Dievs, debesu Tēvs, svētī mūs un šīs Tavas dāvanas, ko Tu . laipnu prātu mums esi devis caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.”

Pateicība pēc ēšanas Tāpat viņiem nākas sakrustot savas rokas un godbijīgi sacīt:

“Teiciet to Kungu, jo Viņš ir laipnīgs; jā, tiešām, Viņa žēlastība paliek mūžīgi! Viņš dod barību lopiem, jaunajiem kraukļiem, kad tie brēc. Tam Kungam patīk tie, kas Viņu bīstas, kas cerē uz Viņa žēlastību. (Ps. 136,1; 147,9.11)”

Skaiti tad Svēto lūgšanu un saki:

“Mēs pateicamies Tev, Kungs Dievs, debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, par visām Tavām dāvanām. Tu dzīvo un valdi mūžīgi. Āmen.”

Powered by WordPress