SVĒTĀ LŪGŠANA 

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

266. Kas ir vislabākā lūgšana?

Vislabākā lūgšana ir Svētā lūgšana jeb „Mūsu Tēvs” lūgšana, kuru Kungs Jēzus Kristus pats mums ir mācījis. Tajā ietilpst viss, ko Dievs, žēlīgs Tēvs, ir solījis mums dot.

Uzdevums: Lasi MT. 6,9-13: Jēzus māca lūgt.

Luters: „Pasaulē nav neviena tik teicama lūgšana kā Svētā lūgšana, jo tai piemīt tā sevišķā īpašība, ka Dievs to uzklausa labprāt. Mēs nedrīkstam to apmainīt pat ne par visu pasaules bagātību.”

Kunga lūgšanai it trīs daļas: Uzrunas vārdi, septiņas lūgšanas un gala vārdi.

Powered by WordPress