Ceturtā lūgšana 

Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.

Kas tas ir?

Dievs dod gan dienišķo maizi bez mūsu lūgšanas, arī visiem ļauniem cilvēkiem, bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai Viņš mums to māca atzīt un ar pateicību saņemt mūsu dienišķo maizi. Kas tad ir dienišķā maize? Viss, kas nepieciešams miesas uzturam un vajadzībām, proti: ēdiens, dzēriens, drēbes, kurpes, māja, sēta, lauki, lopi, nauda, manta, labs laulātais draugs, labi bērni, laba saime, labi un uzticīgi kungi, laba valdība, labs gaiss, miers, veselība, kārtīga dzīve, gods, labi draugi, uzticami kaimiņi un tā joprojām.

277. Kas ir dienišķā maize?

Dienišķā maize ir viss, kas mums ir vajadzīgs laicīgajā dzīvē. Dievs labrāt to vēlas dot visiem katru dienu. Bet Viņš vēlas, lai mēs to lūdzam no Viņa un pateicīgi apliecinām Viņa lielo labprātību un gādību.

Mt. 5,45: ka jūs topat sava Debesu Tēva bērni, jo Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem.

1. Tim. 4,4-5: Jo katra Dieva radība ir laba, un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību; jo svētumu tam piešķir Dieva vārds un lūgšana.

Uzdevums: Pārrunāt, kā lai saprotam: Bads, karš , nelaimes, kad bojā iet cilvēki. Lasi Ps.139,16 un Lk. 13,1-5.

278. Ko Kungs Kristus māca mums ar vārdiem „mūsu maize”?

Sacīdams ”mūsu maize”, mūsu Kungs Kristus māca mūs lūgt maizi, ko mēs saņemam ar Dieva žēlastību. Līdz ar to Viņš norāda, lai mēs nekārojam sevim tādu maizi, kas mums nepieder. Viņš māca mums paturēt prātā arī trūkumā dzīvojošus tuvākos.

2.Tes. 3,10-12:Jo, kad bijām pie jums, mēs noteicām jums: ja kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst.

Tagad dzirdam, ka daži jūsu starpā dzīvo nekārtīgi, nestrādādami nekādu darbu, bet tikai izlikdamies.

Tādiem mēs aizrādām un liekam pie sirds, atsaukdamies uz mūsu Kungu Jēzu Kristu, lai viņi klusā garā strādā un ēd savu maizi.

Ef. 4,28:Kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā.

279. Ko mūsu Kungs Jēzus Kristus māca mums ar vārdiem „šodien” un „dienišķo”?

Kungs Jēzus Kristus māca ar šiem vārdiem, ka šīs dāvanas mums ir vajadzīgas tikai šai dienai. Tādēļ mums neklājas kā pagāniem bēdāties par nākamajām dienām.

Mt. 6,34: Tāpēc nezūdaities nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu.

Uzdevums: Lasi MT. 6,25-34: Jēzus skubina skatīties uz putniem gaisā un puķēm laukā.

Powered by WordPress