Gala vārdi 

Jo Tev pieder valstība , spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Kas tas ir: Āmen?

Mums būs droši ticēt, ka tādas lūgšanas patīk debesu Tēvam un Viņš tās uzklausa, jo Viņš pats mums pavēlējis tā lūgt un solījis mūs paklausīt. Āmen, āmen – tas ir patiesi, patiesi tam tā būs notikt.

291. Ko mēs apliecinām ar gala vārdiem?

Mēs apliecinām ar Kunga lūgšanas vārdiem, ka Dieva varā ir viss, ko mēs lūdzam, un ka Viņam pienākas viss gods un pateicība par Viņa tēvišķo gādību un vadību.

1.Laiku 29,11: Jo Tev, ak, Kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība; it viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder Tev! Tava ir, ak, Kungs, valstība, un Tu pacelies pāri kā galva pār visiem!

292. Kā mums ir jābeidz katra lūgšana?

Dievs vēlas. Lai mēs esam droši par to, ka Viņš dzird mūsu lūgšanas un ka tās ir Viņam patīkamas, jo mēs esam Viņa mīļie bērni un Viņš pats novēlējis mums tā lūgt un apsolījis mūs uzklausīt. Tāpēc katra mūsu lūgšana jābeidz nesatricināmā ticībā.

1.Pēt. 3,12: Jo Tā Kunga acis ir vērstas uz taisnajiem un Viņa ausis atvērtas viņu lūgšanām.

Mk. 11,24: Tāpēc es jums saku: Visu , ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks.

Powered by WordPress