Uzrunas vārdi 

Mūsu Tēvs debesīs!

Kas tas ir?

Dievs grib mūs ar to drošināt, lai ticam, ka Viņš ir mūsu īstenais tēvs un mēs Viņa īstenie bērni, lai priecīgi un ar stipru cerību Viņu lūdzam, kā mīļi bērni lūdz savu mīļo tēvu.

267. Kādēļ Jēzus māca mūs saukt Dievu par „Tēvu”?

Vārds „Tēvs” drošina mūs lūgt Viņa paļāvību, bez bailēm un šaubām.

Rom. 8,15: Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mudina saukt Aba – Tēvs!

Ar vārdfu „mūsu”Jēzus mācamums, ka mēs visi, kas ticam Viņam, esam Dieva bērni un pielūdzam Viņu kā viens vesels, viens otram palīdzot.

Gal.3,26: Jūs visi, ticēdami uz Jēzu Kristu, esat Dieva bērni.

269. Ko Jēzus mums atgādina ar vārdu „debesīs”?

Ar šo vārdu Jēzus mums atgādina, ka mūsu debesu Tēvs ir visa Kungs, kas spēj „spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam” (Ef.3,20)

Powered by WordPress