Kas ir personīgā bikts bikts tēva priekšā? 

340. Kas ir personīgā bikts biktstēva priekšā?

Personīgā biktī mēs, mācītājam klausoties, varam izteikt Dievam visu, kas nospiež mūsu sirdi, un izsūdzēt savus grēkus. Mēs saņemam padomus dvēseles kopšanai, Dieva Vārda mierinājumu un vissvarīgākais, grēku piedošanu. Tāda bikts ir brīvprātīga. Mēs varam to izmantot arī tad, ja nekas īpaši nenospiež mūsu sirdi, taču sevišķi lielu mierinājumu tā dod dvēselei, kuru nospiež grēku smagums. Sai biktij draudzē vienmēr jābut pieejamai.

Mt.9,2:Un redzi, pie Viņa atnesa triekas ķertu cilvēku, tas gulēja gultā. Kad Jēzus viņu ticību redzēja, Viņš sacīja uz triekas ķerto: “Ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti.”

Luters: ”Ja kaut kur ir kāda sirds, kuru nospiež savu grēku smagums, un tā ilgojas pēc mierinājuma, tad biktī ir drošs patvērums. Tur tārod Dieva vārda mierinājumu un dzird , ka Dievs ar cilvēka starpniecību atbrīvo to no grēkiem.”

Uzdevums: Lasi mazajā Katehismā Lutera norādījumus par personīgās bikts lietošanu.

341. Kas ir kopīgā bikts?

Kopīgā bikts notiek draudzes dievkalpojumā, kad piedalāmies kopīgā grēksūdzē un pēctam noklausāmies pasludināto grēku piedošanu.

342. Kas ir atklāta grēcinieka bikts?

Ja kāds brālis vai māsa ir grēkojuši atklāti, tad tiem nepieciešama dvēseles kopšana un notikušais grēks no draudzes ir jāizskauž. Ja viņš pats nav apzinājies savu grēku un to, ka ir pelnījis, lai tiktu notiesāts uz mūžīgām mokām, tad draudzes gana uzdevums ir to uzrādīt. Kad grēcinieks atzīst savu vainu, draudzes gans pasludina viņam Dieva un draudzes piedošanu un uzņem to kā mīļu ticības brāli vai māsu citu apžēloto Dieva bērnu sadraudzībā.

1.Tim. 5,20:Tiem, kas grēko, pierādi viņu vainu, visiem klāt esot, lai arī citiem būtu bailes.

2.Sam.12,13:Tad Dāvids sacīja Nātānam: “Es esmu grēkojis pret To Kungu!” Un Nātāns atbildēja Dāvidam: “Tad nu Tas Kungs arī tavus grēkus piedod: tev nebūs mirt!

Powered by WordPress