Par bikti 

Kas ir bikts?

Biktī ir divas daļas: pirmā ir, ka mēs izsūdzam grēkus, un otra ir, ka mēs saņemam no biktstēva grēku atlaišanu jeb piedošanu it kā no paša Dieva un ka mēs neapšaubām, bet ticam droši, ka mūsu grēki ir ar šo atlaišanupiedoti arī Dieva priekšā debesīs. Kādi grēki ir jāizsūdz pie bikts? Mums Dieva priekšā jāatzīst sevi par vainīgiem visos grēkos, arī tajos, ko mēs neapzināmies, – kā to darāmlūgšanā Mūsu Tēvs, bet biksts tēvam mums jāizsūdz tikai tiegrēki, kurus mēs zinām un sirdī saprotam.Kas tie ir? Pārdomāpēc desmit baušļiem savu stāju, vienalga, vai esi tēvs, māte , dēls, meita, saimnieks, saimniece vai kalps. Vai neesi bijisviltīgs, neuzticīgs , slinks vai neesi apvainojis kādu ar vārdiem vai darbiem, vai neesi zadzis, atstājis ko novārtā, bijispaviršs, vai neesi nodarījis kādam ļaunu

333. Vai draudzes gans var piedot grēkus?

Vienīgi Dieva varā ir piedot grēkus, bet, tā kā draudzes gans rīkojas kā Dieva darba rīks, viņam ir uz to tiesības Dieva vārdā. Mācītājs piedod grēkus Kristus salīdzināšanas darbu dēļ, pēc Dieva pavēles.

2.Kor.5,20:Tā mēs nākam, Kristus sūtīti, un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus Vārdā: ļaujieties salīdzināties ar Dievu!

334.Vai mēs saņemam grēku piedošanu, ja draudzes gans ir neticīgs?

Saņemam. Lai gan Dieva labais prāts ir, lai draudzes gans būtu ticīgs, tomēr mums, dzirdot grēku piedošanu, nav jādomā par mācītāja ticību un to, kas viņa sirdī, bet gan par piedošanas vārdu un tam jātic. Jo, pamatojoties uz Dieva aicinājumu, draudzes gans nepārstāv savu personu, bet Jēzu Kristu.

2.Tim.2,9:Par to es ciešu, pat saites kā ļaundaris, bet Dieva vārds nav saistīts.

335.Vai kāds cits kristietis, ne tikai draudzes gans, var pasludināt grēka piedošanu?

Izņēmuma gadījumā var. Taču draudzes ganam grēku piedošana ir amata pienākums.

336. Vai liekulis var saņemt grēku piedošanu?

Liekuļošana ir iespējama, jo mācītājs nevar redžet, kas ir grēku nožēlnieku sirdīs. Vienīgi Dievs pazīst sirdis. Liekulis nesaņem patiesu grēku piedošanu, jo viņš nepieņem viņam sludināto un piedāvāto žēlastību ticībā. Grēku piedošana nedarbojas pati no sevis – bez ticības.

Ebr.4,2Jo arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem. Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc ka klausītājos nebija savienojies ar ticību.

Powered by WordPress